Tvil om lovligheten av bompenger

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener innkrevingen av bompenger på to strekninger på Vestlandet kan bryte med EUs regler.

 

Det er innkrevingen av bompenger på ferjestrekningen mellom Lavik og Oppedal i Sogn og Fjordane og Rennfast-sambandet i Rogaland som ESA stiller seg tvilende til. Det er det såkalte nytteprinsippet som ikke blir oppfylt, skriver Bergens Tidende.

I alt er det seks bompengeprosjekter i Norge som er klaget inn til ESA. Konklusjonen som er kommet om de to ovennevnte sambandene er ikke endelig.

Det pekes på at avgiften på ferjesambandet mellom Lavik og Oppedal finansierer den nye tunnelen mellom Vadheim og Lavik, men at ikke alle som tar ferja bruker denne veien. Det er to andre veier å velge mellom og dermed må trailere og lastebiler betale for en vare de ikke benytter seg av.

- Dette er et av mange kreative forsøk på å kreve inn bompenger her i landet. Blir ESAs konklusjon stående, vil det også sette bom for forhåndsinnkreving av bompenger, for eksempel der en ferje erstatter en bru, sier samferdselspolitiker Arne Sortevik fra Fremskrittspartiet.

Skulle ESA komme til at Norge bryter EUs direktiv, kan Norge bli brakt inn for EFTA-domstolen. Dersom landet ikke får medhold i sitt syn, må staten rette seg etter en domsavgjørelse her.