Tvibit

Det har vært stille i den gamle brannstasjonen i Tromsø siden brannvesenet fikk nye lokaler i 2010. Nå åpner dørene igjen i et helt nytt bygg med gamle røtter, ungdommelig preg og musikken på full guffe.

Fakta

Sted: Tromsø

Prosjekttype: Renovering

Entreprisekostnad eks mva:
62 millioner kroner

Bruttoareal: 2.900 kvm

Byggherre: Tromsø kommune

Prosjektledelse: Nordnorsk byggekontroll

Byggekontroll: Norconsult

Totalentreprenør:
Peab - Bjørn Bygg

Arkitekt: HRTB arkitekter

Rådgivere: RIB: Rambøll l RIBr: Cowi l RIV: Sletten l RIE: INOR l RIAku: Brekke & Strand

Underentreprenører/leverandører: Betong: Ferdig betong l Betong-
elementer: Jaro l Stål: Norsk Stål l Grunnarbeid/ utomhus: Peab Anlegg l Tak/ membran: Protan Tak l Branntetting: Firesafe l Mur/puss/tegl/ himlinger: Bjørn Bygg l Betongsaging/kjerneboring: Allservice Tromsø l Flis/gulvlegger/ maler: Schwenke & Sønn l Glass/alu: Glassmester Appelbom l Trapper/ rekkverk: Furstål l Blikkenslager: Mikkelsen / Bravida l Innv. skyvedører: Nord-Norsk Aluminium l Dører: Daloc Norge l Vinduer: NorDan l Byggevarer: Neumann Bygg l Riving: Norsk Sanerings Service l Elektro: Installatøren l Rørlegger: Skagseth l Ventilasjon: Bravida l Heis: Kone l Kjøkken: Lindrup Martinsen l Lås og beslag: Låsesmeden Tromsø

Høsten 2010 overleverte Bjørn Bygg den nye brann-
stasjonen i Tromsø. Litt over fem år etter kan Peab – Bjørn Bygg også gjenåpne dørene i den gamle brannstasjonen, fornyet og omformet til ungdomshus og musikalsk sentrum i Tromsø.

Tvibit er en samlokalisering av kultur- og helsetilbud for ungdom i Tromsø, og er et resultat av en prosess som har gått siden man fikk det nye rådhuset i 2004, og måtte finne en ny lokasjon for Rockens hus.

Anleggsleder Frank Gunnar Bjørn i Peab – Bjørn Bygg kan fortelle om en utfordrende jobb og et godt resultat i Tvibit.

– Vi startet 20. januar 2015 med en omfattende rivejobb. Bygget sto akkurat slik det var forlatt av brannvesenet, og det var store mengder betong som måtte rives, samt en enda større enn forventet jobb med asbestsanering, sier han.

Godt samspill
Spesielt det gamle brann-
tårnet krevde mye av riveentreprenørene.

– Jeg synes jobben med det gamle tårnet ble utført på en profesjonell måte, sier Bjørn til Byggeindustrien.
Rehabiliteringen av den gamle brannstasjonen en totalentreprise gjennomført som samspillkontrakt. Anleggslederen mener prosjektets natur har vært perfekt for samspillsformen.

– Samspill har gitt smidigere avgjørelser i byggeprosessen. Det har vært et krevende prosjekt, og da har det vært veldig bra å gjennomføre prosjektet som samspill. Vi har sittet i samme båt med de samme målene for øye, sier Bjørn.

Det er stort sett kun bæresystemene som står igjen etter den gamle brannstasjonen, men enkelte elementer har man også klart å ta vare på for ettertiden.

Blant annet har man transformert det gamle tårnet for brannslanger til et trapperom, og her og der møter man på vegger og søyler som helt tydelig har stått gjennom mange år med brannslukningsarbeid.

– Dette er et ungdomshus, så da har vi tatt vare på en litt røff stil fra det gamle bygget. Det mest utfordrende med tanke på rehabiliteringen har vært å oppfylle nye krav til akustikk og ventilasjon, forteller han.

Søt musikk
– Noen ventilasjonsutfordringer har det vært ved et så gammelt bygg og lave høyder, men det har vår underleverandør klart å løse, sier Bjørn, og konstaterer stolt at de strenge akustikkravene i de 22 øvings- og innspillingsrommene i huset er nådd med glans.

– Brukerne stiller svært høye krav til lydrommene i dette prosjektet. Brekke og Strand, som har utført lydmålingene, uttalte at de knapt nok noen gang hadde gjort like gode målinger som hos oss. Både vi og Tromsø kommune er veldig stolte av å ha fått til det. Spesielt plan to er en akustisk innertier, sier han.

Bjørn priser HRTB arkitekter for å ha fått til en tydelig fornying av bygget, samtidig som flere gamle elementer har blitt bevart.

– Jeg synes arkitekten har truffet kjempebra med dette bygget. De perforerte aluminiumfasadene er for eksempel veldig spesielle, og når det er litt mørk ute, våkner hele fasaden til liv. Arkitekten ville skape noe her som vi ikke har maken til i Tromsø, og det har han fått til, sier han.

Vanskelig HMS
På det meste har det vært opptil 60 mann i sving på prosjektet, og totalentreprenøren har etterstrebet å ha mange egne ansatte og høy lærlingegrad gjennom hele byggeperioden.

Til tross for ukentlige HMS-møter med vernerunde og nesten daglige besøk av HMS-koordinator, vedgår prosjektlederen at det har vært et utfordrende prosjekt med tanke på sikkerheten, og i april 2015 fikk man en alvorlig fallulykke på prosjektet, da en utenlandsk arbeider i 30-årene falt gjennom en plate som dekket til et hull i gulvet.

– Han var på det tidspunktet innleid under rivingen, men har i ettertid blitt ansatt hos oss. Det var en alvorlig skade, men vi fikk også ros fra Arbeidstilsynet for både for- og etterarbeidet. Jeg vil påpeke at vi har vært veldig fornøyd med den innleide arbeids-
kraften vi har hatt på dette prosjektet, og jeg tror ikke vi har kastet ut noen. De har alle vist seg å være veldig pålitelige, understreker prosjektlederen.

Han sier overfor Byggeindustrien at overleveringen også har gått smertefritt, med få feil og fornøyde brukere. Utover mot våren vil entreprenøren fortsette utomhusarbeidet, og skal blant annet utvide fortauet foran bygget og tilpasse området for en fortauskafé.

– Dette har vært en vanskelig jobb, men jeg er veldig fornøyd med hvordan både vi og byggherre Tromsø kommune har løst den. Her leverer vi et praktbygg, slår Bjørn fast.

Måtte bli samspill
Byggherrerepresentant Karin Rendahl i Tromsø kommunes eiendomsavdeling mener også at samarbeidet med Peab – Bjørn Bygg har vært godt, og priser entreprenøren for å ta sjansen på å utføre totalentreprisen i samspillsform.

– Det er nok ikke alle entreprenører som ville ha gått inn i denne kontraktsformen, og det har vært et utfordrende prosjekt. Det var også grunnen til at vi valgte samspillsform på Tvibit. Med de analysene vi fikk utført på bygget, ville vi aldri ha våget å gjennomføre dette som en ordinær totalentreprise. Det ville ha blitt et endringsmeldingsregime uten like, sier Rendahl.

Rendahl forteller at kommunen er svært fornøyd med både prosessen og med resultatet i prosjektet.

– Bygget har blitt veldig godt mottatt, og vi er kjempefornøyde, slår hun fast.