Ketil Solvik-Olsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

TV2: Nær 1.000 milliarder til ny transportplan

Regjeringen og samarbeidspartiene er ifølge TV 2 enige om å sette av 928,7 milliarder kroner til samferdselsprosjekter de neste tolv årene. 

Det er ventet at de fire partiene på borgerlig side vil presentere en avtale om en ny nasjonal transportplan i løpet av de nærmeste dagene.

– Vi er enige om mye, men det er fortsatt noe som gjenstår. I en så stor plan så er det veldig mange ulike elementer som må på plass for at alle partier skal bli fornøyde, sa Høyres Nikolai Astrup da et drøyt to timer langt forhandlingsmøte på Stortinget var over ved 18-tiden mandag.

Enige om rammen

Ifølge TV 2 har transportplanen en ramme på 928,7 milliarder kroner. Kanalen melder at staten skal finansiere halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen og Stad skipstunnel.

Bevilgningene skal ifølge TV 2 økes med 3,4 milliarder kroner i året de første seks årene av planperioden fra 2018-2029, og 2,7 milliarder i de seks siste årene. Opplysningene er ikke bekreftet, men partienes representanter ga mandag uttrykk for stor tro på snarlig enighet.

– Det ligger mange gode prosjekter her, for hele landet. Vi er ikke helt i mål med helheten, men vi er heller ikke langt unna, sa Venstres Abid Raja.

Mer bompenger

Trass i at Fremskrittspartiet er i regjering blir det flere nye bomprosjekter i den nye transportplanen.

– Vi vil bygge mer vei, så derfor blir det nok det, men det kommer til å bli en reduksjon i bompengeandelen per prosjekt, sier Frps Morten Stordalen.

Siden slutten av fjoråret har regjeringspartiene og Venstre og KrF hatt samtaler om hvilke prioriteringer som skal gjøres i den nye transportplanen.

Stortingsgruppene ble orientert om framdriften i forhandlingene tidligere mandag.

Sammensatt

I fagetatenes forslag til NTP i fjor ble det lagt fram alternativer som spente fra 574 milliarder kroner til 932 milliarder kroner. Rundt 370 innspill og ønsker fra hele landet ble spilt inn til Samferdselsdepartementet i høringsrunden.

KrFs Hans Fredrik Grøvan sier NTP-forhandlingene er sammensatte fordi politikerne skal bli enige om hvor mye som skal gå til vei i forhold til kollektivtransport og jernbane samt finne en god fordeling på bevilgninger mellom by og distrikt.

Nasjonal transportplan er en plan som gjelder i tolv år for transport i Norge. Planen revideres hvert fjerde år.