Tusener betaler dobbelt strømpris

Hele 15.000 kunder hos Hafslund betaler dobbel strømpris fordi de har glemt å krysse av for valg av fast strømleverandør.

Årsaken er at mange glemmer å velge ny kraftleverandør når de flytter. Nettleverandørene har leveringsplikt av strøm i en overgangsperiode på seks uker, hvis det ikke på forhånd er avtalt overflytting av eksisterende kraftavtale eller inngått en ny som virker fra dag én, melder NRK. Ventestrømmen hos Hafslund er nesten dobbelt så dyr som den ordinære strømmen. Etter de seks første ukene får den et fast påslag på 25 øre per kilowattime. Hos andre kraftselskaper er ikke forskjellen mellom leveringspliktig strøm og standard variabel pris så stor. Det står på fakturaen at dette er en ventetariff, og at vi leverer i henhold til leveringsplikten, samt at dette er ment som en midlertidig ordning, sier leder for Hafslund fakturaservice, Alf Inge Berget. Han mener ikke dette er dårlig kommunikasjon, i og med at kunden får det på hver enkelt faktura og de får et brev. Kundene står selvsagt fritt til å velge en annen leverandør. Det er det vi håper de skal gjøre, og ikke ligge på denne tariffen over lengre tid, sier Berget. Samtidig innrømmer han at Hafslund tjener på at kundene ikke velger en ny strømleverandør.