Østre tunnelåpning på E134 Vågslidtunnelen. Over tunnelportalen skimtes den gamle vegen over Haukeli. Foto: Statens vegvesen

Tunneloppgraderingen på E134 over Haukeli utsettes ett år

Statens vegvesen skulle i juni 2019 ha startet rehabiliteringen av Vågslidtunnelen, Haukelitunnelen og Svandalsflona skredoverbygg på E134. Nå er hele prosjektet utsatt ett år.

Det betyr at Statens vegvesen slik det nå ser ut først starter medio juni 2020 med arbeidene i tunnelene på E134 over Haukelifjell. Arbeider pågår kun i perioden fra 15. juni til 15.oktober i årene 2020, 2021 og 2022.

Årsaken til utsettelsen er at bevilgningene til prosjektet ble stoppet i 2019 og utsatt ett år. Det kommer likevel til å bli litt anleggsaktivitet på Haukeli sommeren 2019, melder vegvesen.no.

Statkraft skal ha en kraftutbygging nær Vågslid, og det er trolig en fordel at Statkraft og Statens vegvesen ikke arbeider samtidig i samme område.