Kontrollingeniør tunnel Tom Rotegård i Statens vegvesen ved markeringen av stedet for gjennomslaget på Moanetunnelen neste uke. Foto: Kjell Wold/ Statens vegvesen

Tunnelgjennomslag i kø på E134

Tre av de fire tunnelene på E134 Damåsen-Saggrenda får gjennomslag denne høsten, to av dem alt nå i september.

Førstkommende mandag blir det etter planen gjennomslag i den korteste av dem, Moane-tunnelen på 280 meter, melder Statens vegvesen.

I slutten av september er det gjennomslag i den vel 1500 meter lange Svartåstunnelen, mens det mot slutten av året ventelig blir gjennomslag i Kongsbergtunnelen. Den er den lengste av de fire tunnelene med litt over to kilometer.

Kongsbergtunnelen og Svartåstunnelen er toløps tunneler, mens Moane-tunnelen har ett løp. Det samme gjelder Vollåstunnelen.

Den fjerde og siste tunnelen Vollås lengst vest på prosjektet blir etter planen påbegynt nærmere jul. Vollåstunnelen får gjennomslag en gang i 2018.

De fire tunnelene på E134 Damåsen-Saggrenda prosjektet er til sammen noe over fire kilometer totalt, eller nesten åtte kilometer hvis vi regner med de to dobbeltløptunnelene.

Med fire store vegtunneler på prosjektet vil dermed over en tredjedel av samlet veglengde(13,2 kilometer) på E134 Damåsen-Saggrenda gå i tunnel gjennom Kongsberg.