Tull om vannskaderekord

Fagrådet for våtrom mener vannskadetallene som ble presentert tidligere i uka er feil. 

Hele 1,46 milliarder kroner utbetalte forsikringsselskapene i 2007 for dekking av vannskader i bygninger. I presseoppslag gis nå mye av skylda på lekkasjer fra gamle sluk og slurvet arbeid. Det er feil.

Langsomt oppståtte vannskader dekkes ikke av forsikringen, og i det rekordstore utbetalingsbeløpet er altså ikke medtatt alle de kostnader den enkelte huseier selv må dekke. Dette beløpet er det ingen som tør anslå.

Daglig leder av Fagrådet for våtrom (FFV), Lars Gulbrandsen er i samarbeid med Sintef/Byggforsk ansvarlig for utvikling, opplæring og bruk av Byggebransjens våtromsnorm (BVN). Han skulle gjerne sett at folk fikk dekket skader oppstått som følge av dårlig håndverk og langsomme lekkasjer fra sluk og rifter i membranen. Men bare dersom det er en av fagrådets 700 Godkjente bedrifter som har utført arbeidet, - og gjort en feil.

At selskapet altså utbetaler erstatning til en huseier, dersom rørleggeren har mistet en syl gjennom membranen, eller skrudd en skrue gjennom et vannrør. Men når badetrommet er råttent og full av mugg etter usynlige smålekkasjer gjennom flere år, da dekkes ikke skadene. Med mindre, slik Lars Gulbrandsen ønsker seg det, huseieren kan dokumentere at badet er bygget av en av Godkjent bedrift iht til en særskilt kontrakt om at arbeidet er utført iht til BVN.

- Dette temaet blir tatt opp spesielt under Våtromsdagene 2008 21.-22.04. Det er adm.dir i Huseierenes Landsforening, Peter Batta, som ser på saken og stiller spørsmålet om hvorfor selskapene ikke gir premierabatt til huseiere som kan dokumentere at våtrommet er bygget iht BVN, sier Gulbrandsen.