Trysfjordbrua er 537 meter lang og har en seilingshøyde på 64 meter. Foto: Nye Veier

Trysfjordbrua er 537 meter lang og har en seilingshøyde på 64 meter. Foto: Nye Veier

Trysfjordbrua koblet sammen

Nylig ble den 537 meter lange fritt-frambygg konstruksjonen Trysfjordbrua koblet sammen, 64 meter over fjorden lengst vest i Kristiansand.

Fakta om Trysfjordbrua

* Byggemetode: Fritt-frambygg bru
* Lengde: 537 meter.
* Avstand mellom brutårnene er 260 meter.
* Høyde: 64 moh i vest og 60 moh i øst
* Bredde: 24 meter
* Byggetid: September 2019 – Juni 2022
* Mengde betong: 17 936 m3 (tilsvarer ca. 2 242 betongbiler)
* Mengde armering: 4 000 tonn (omregnet til 12 mm armeringsjern tilsvarer det tre ganger Lindesnes - Nordkapp)

Konstruksjonen er uten sammenligning den største for Nye Veier-prosjektet E39 mellom Kristiansand og Mandal. Siste støp på brudekket er lagt, og den 537 meter lange bruen er blitt til ett stykke.

– Trysfjordbrua tøyer grensene for hva som er mulig å bygge som fritt-frem bru, med sitt fjordspenn på 260 meter, og det særlig siden brua bygges med fire kjørebaner og en bredde på 24 meter. Det ligger mye god planlegging, ingeniørkunnskap og kompetent gjennomføring bak prosjektet som nå troner over Trysfjorden, skriver Nye Veier i en pressemelding.

Store milepæl i Nye Veiers prosjekt E39 Kristiansand vest - Mandal øst, da den 537 meter lange fritt frambygg-konstruksjonen Trysfjordbrua ble koblet sammen 64 meter over fjorden lengst vest i Kristiansand. Fra høyre: Harald J. Solvik, prosjektsjef Nye Veier, Finn Erik Espegren, avdelingsleder for konstruksjon i Kruse Smith Anlegg og Olav Groven, prosjektdirektør i AF Gruppen. Foto: Nye Veier

Store milepæl i Nye Veiers prosjekt E39 Kristiansand vest - Mandal øst, da den 537 meter lange fritt frambygg-konstruksjonen Trysfjordbrua ble koblet sammen 64 meter over fjorden lengst vest i Kristiansand. Fra høyre: Harald J. Solvik, prosjektsjef Nye Veier, Finn Erik Espegren, avdelingsleder for konstruksjon i Kruse Smith Anlegg og Olav Groven, prosjektdirektør i AF Gruppen. Foto: Nye Veier

– Tusen takk til dere som har stått på i vind og vær for å gjennomføre dette flotte prosjektet. Dette er tredje generasjons bilvei her i området. For akkurat 100 år siden i år åpnet den gamle postveien mellom Kristiansand og Mandal. Siden kom traseen hvor eksisterende E39 ligger, men som nå er utrangert, tidvis vanskelig fremkommelig og preget av ulykker. Det sier noe om perspektivet på veier og veibygging. Brua vi står på nå, skal trafikantene fremdeles kunne ferdes trygt på 100 år frem i tid, sier Harald Solvik, prosjektsjef i Nye Veier i meldingen.

Prosjektet Kristiansand vest – Mandal øst er ett av flere som Nye Veier har igangsatt eller skal igangsette, for å bygge ny vei mellom Kristiansand og Stavanger. Denne veistrekningen som Trysfjordbrua er en del av, åpner i løpet av høsten 2022.

Siste brudekkestøp på Trysfjordbrua ble 17. februar 2022. Foto: Nye Veier
Siste brudekkestøp på Trysfjordbrua ble 17. februar 2022. Foto: Nye Veier

AF Gruppen er totalentreprenør for utbyggingen, med Kruse Smith som underentreprenør for bruarbeidet.

– AF Gruppen er stolt av konstruksjonene som bygges her på E39 Kristiansand vest - Mandal øst. Bruken av BIM, og tegningsløst prosjekt er med å heve kompetansen på digitalisering i bransjen. God dialog mellom utførende og prosjektering har ført til gode optimaliseringer i forhold til materialbesparelse og reduksjon av CO2-avtrykk, sier Olav Groven, prosjektdirektør i AF Gruppen i meldingen.

Byggherre Nye Veier inviterte til luftig kakefest på brudekket 64 meter over fjorden. Karethe Heimdal serverer. Foto: Nye Veier
Byggherre Nye Veier inviterte til luftig kakefest på brudekket 64 meter over fjorden. Karethe Heimdal serverer. Foto: Nye Veier

Trysfjordbrua er den største enkeltkonstruksjonen Kruse Smith noensinne har bygget.

– Et prosjekt som Trysfjordbrua betyr også mye for lokalt næringsliv. For å kunne bygge denne brua har vi kjøpt overnatting, mat, stål og betong fra lokale leverandører for nær 120 millioner kroner, sier Finn Erik Espegren, avdelingsleder for konstruksjon i Kruse Smith Anlegg.

Norconsult har hatt ansvar for prosjektering av E39 og Trysfjordbrua og blant annet vunnet den internasjonale AEC Excellence Awards for digital innovasjon i Nye Veier-prosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst.

David Holte fra Kruse Smith var med å støpe dekket som koblet de to brudelene sammen. Foto: Nye Veier
David Holte fra Kruse Smith var med å støpe dekket som koblet de to brudelene sammen. Foto: Nye Veier