Tryggere på byggeplasser i Trondheim

Arbeidstilsynet fant færre tign å sette fingeren på under årets aksjon i Trøndelag enn i fjor. Stoppordre ble gitt til 32 prosent av de kontrollerte, mot hele 75 prosent forrige gang. - En klar forbedring av tilstanden i bygge- og anleggsbransjen, konstaterer sektorleder Torgeir Alvsåker i Arbeidstilsynet 10. distrikt etter den 3 dager lange kontrollaksjonen tidligere i uken. 53 byggeplaser med til sammen 97 bedrifter i virksomhet ble inspisert. Torgeri Alvsåker iler til med å tilføye at det fortsatt er nok av forhold å ta tak i på byggeplassene i landsdelen. Antall pålegg om utbedringer ligger omtrent på samme nivå som for ett år siden, og utgjør vel halvparten av alle kontrollerte virksomheter. På byggeplasser hvor større firmaer er engasjert, ble det vel å merke ikke avdekket farlige eller lovstridige forhold.