Foto: Emilie Gynnild/Statens vegvesen

Tryggere for gående og syklende på Elgeseter bru

Det blir toveis sykkelveg med fortau på begge sider av Elgeseter bru i Trondheim. Til skolestart skal det meste være klart.

Elgeseter bru rehabiliteres i sommer, og i den forbindelse blir det laget en bedre løsning med toveis sykkelveg med fortau på begge sider av brua.

Mange farlige situasjoner
Tidligere var det sykkelfelt ved siden av kjørebanen. Mange turte ikke å sykle så nært bussene og syklet i stedet på fortauet, noe som føltes utrygt for de gående. Det var også mange som syklet i feil retning. Det var både ulovlig og resulterte i mange farlige situasjoner, melder vegvesen.no.

- Uten syklister vil fortauet føles tryggere for de som går. Med toveis sykkelveg på begge sider kan syklistene kjøre mellom Samfunnet og torget uten å krysse gata to ganger. Det samme gjelder de som sykler mellom sykehuset og Kalvskinnet, sier overingeniør Tor-Erik Jule Lian i Statens vegvesen som har vært med på planleggingen.

Inn mot byen blir det laget sykkelveg med fortau fram til bussholdeplassene. Derfra svinger sykkelvegen inn mot Kongsgårdsplassen og mot Kalvskinnet på motsatt side. Videre inn mot byen blir det ikke gjort noe mer i denne omgangen.

Ved Samfunnet er det som før et ekstra venstresvingefelt for biler som skal opp Klostergata, og der er det ikke bredt nok for sykkelveg med fortau. Dermed blir det et stykke med gang- og sykkelveg med blandet trafikk. Her må syklistene ta hensyn til de gående.

Det er stor trafikk over Elgeseter bru, og i rushtiden kjører over hundre busser her. Også for bussjåførene vil det føles tryggere med syklistene på egen sykkelveg. Antall kjørefelt og bredden på kjørefeltene blir som før.

Ferdig til skolestart
Entreprenøren vil jobbe intensivt både natt og dag for å bli ferdig i tide.

- Det meste av arbeidet skal være ferdig til 17. august da bussene begynner med vinterruter. Både kjørefeltene og Klostergata forbi samfunnet åpner så fremt at det blir nok oppholdsvær til asfaltering, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Det vil fortsatt jobbes noen uker med sykkelveg og fortau på samme side som Samfunnet.

Omfattende rehabilitering
Elgeseter bru er ei fredet betongbru fra 1951, og hadde stort behov for rehabilitering. Arbeidet gjøres om sommeren når det gir minst ulemper for trafikken, og er så omfattende at det er fordelt over to somre. I fjor ble kjørebanene tatt, i år er fortau og sykkelfelt fjernet for å legge ny fuktisolering før de bygges opp på nytt.