Truet med å stanse arbeidet på Beitstadsundbrua

Statens vegvesen i Trøndelag har i vinter ved flere anledninger truet med å stanse byggingen av den vel 500 meter lange broen over Beitstadsundet i Steinkjer kommune, skriver Trønder-Avisa.

Entreprenør er det kinesiske selskapet Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) som etter mye politisk støy lokalt, fikk kontrakten på bygging av broen, som er en del av ny fylkesvei 17 nord for Steinkjer.

Avisen viser til referater fra byggemøter i vinter der det kommer fram at Vegvesenet som byggherre på vegne av fylkeskommunen ved minst et par anledninger har truet med stans i anleggsarbeide som følge av brudd på HMS- reglene.

Prosjektleder Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen bekrefter overfor Trønder-Avisa langt på vei alvoret i situasjonen.

Episoder som kritiseres, er blant annet manglende sikring av ferdsel på snø og is på anleggsområde med fare for at folk kunne ramle i sjøen. Mangel på tolker for å lette kommunikasjonen mellom norsk og kinesisk blir også påpekt.

SRBG har svart på kritikken fra vegvesenet ved å ansette en nordmann som får ansvaret for HMS-arbeidet. Brønstad sier til Trønder-Avisa at kineserne er uvante med norsk klima, og har ikke den samme oppmerksomhet på HMS-arbeidet som norske entreprenører har.

- SRBG har imidlertid vært lydhøre for de forhold vi har tatt opp med dem, sier prosjektleder Brønstad til Trønder-Avisa.