Det blir ingen realisering av nytt kjøpesenter i Storgata på Lillehammer i sin planlagte form. ─ Prosjektet må ned i pris, sier Haakon Tronrud (illustrasjon: AMB Arkitekter).

Tronrud klarte ikke å regne hjem kjøpesenter

Planene for det nye kjøpesenteret i Storgata på Lillehammer stipulert til 350 millioner kroner, legges på is. ─ Vi greier ikke regne prosjektet hjem i forhold til hva leietakerne er i stand til å betale, sier Haakon Tronrud.

Tronrud-Gruppen er hovedaksjonær i selskapet som i over flere år har arbeidet med å etablere det nye kjøpesenteret midt i gågata på Lillehammer. Nå må utbyggerne erkjenne at utfordringene ble for store på den kompliserte tomta ut fra det leietakeren er i stand til å betale.

─ Planene for prosjektet i sin nåværende form er stoppet. Vi hadde satt en frist til februar/mars i år for å kunne komme i mål til julehandelen 2015 og Ungdoms-OL, som skal arrangeres i byen i februar 2016, opplyser Tronrud til Byggeindustrien.

Må ned i pris

Utbyggerne må erkjenne at det ikke er mulig å få inn nok leietakere til prisnivået prosjektet krever. 50 prosent av arealene var leid ut før det ble besluttet å sette utbyggingsplanene på vent.

─ Har dere overvurder markedet på Lillehammer?

─ Nei. Jeg tror det er mulig å få leietakere. Dette er et område med en fantastisk bra beliggenhet, men prisen må stå i forhold til konkurrerende leiepriser i Lillehammer ellers. Da nytter det ikke å bygge så flott. Vi må ned i pris og tenke annerledes for å kunne jobbe med en videre realisering av prosjektet, sier han.

Verneverdige bygg kompliserer

─ Hva har gjort prosjektet komplisert og kostnadsdrivende?

─ Det er flere ting. Bygningene ut mot Storgata skal selvfølgelig stå, men det var planlagt garasjekjeller to nivåer under bakken. I tillegg måtte vi fjerne tre verneverdige bygg som i henhold til planen skulle flyttes og bygges opp igjen og stå på utstilling på det nye arealet. Dette var forhold vi var fullstendig klar over og en utfordring vi tok på strak arm, men vi klarer ikke å regne dette prosjektet hjem i denne formen. Det blir for få netto kvadratmeter som gir inntekter, sier han.

Utbyggerne har operert med en prosjektkostnad på 350 millioner kroner.

─ Vi ser at kostnadene er løftet 20 millioner kroner nå i sluttfasen. Det bør i utgangspunktet ikke velte et slikt prosjekt, men her ser vi at tallene blir til de grader marginale, kommenterer Tronrud.

Vil realisere nye handelsarealer

Han sier at utbyggerne fortsatt har som målsetning å utvikle området.

─ Nå skal vi sette oss ned sammen med kommuneadministrasjon og politikerne og se på alternative måter å utnytte dette området. Ambisjonen er fortsatt å etablere ytterligere handelsarealer i tilknytning til gågata. Jeg tror nok det må bli en framtidig løsning der de verneverdige byggene står som de gjør og ikke blir flyttet på, sier han.

Tronrud sier at utbyggerne ikke har noe direkte tap i prosjektet.

─ Vi sitter på flotte eiendommer som fungerer. Selvsagt har vi jobbet med et planarbeid som har kostet noen kroner, men det er en del av hverdagen og det vi driver med. Det er likevel trist at vi ikke fikk til det til slik vi hadde ønsket, sier Tronrud.

Han berømmer både vernemyndighetene og politikere og administrasjonen i Lillehammer kommune for et svært konstruktivt samarbeid.

─ Dette har vært et samarbeidprosjekt der alle har arbeidet konstruktivt for å finne gode løsninger. Det er ingen tvil om at det også i Lillehammer kommune sitter nøkkelpersoner som er skuffet i dag, sier han.