FosenKraft Energi AS ved konsernsjef Arnt Solem (t.v.) og Fjeldseth AS ved administrerende direktør John Waatsveen (t.h.) går nå inn med tunge investeringer i solcelleselskapet Getek der Morten Gaustad (midten) er daglig leder. Foto: FosenKraft

Trønder-virksomheter investerer i solenergi-selskap

Trønder-selskapene FosenKraft Energi og Fjeldseth har gått sammen om å investere i solenergiselskapet Getek.

Selskapene eier dermed tilsammen 80 prosent av Getek.

– Vi ønsker nå å satse sammen på fornybar energi, sier konsernsjef i FosenKraft, Arnt Solem, i en pressemelding.

Kraftselskapet FosenKraft Energi AS på Ørlandet og elektroentreprenøren Fjeldseth AS i Trondheim har tilsammen 200 år med erfaring bak seg, og nå satser de fremover på solcelleenergi i samarbeid med Getek AS, et annet Trønder-firma.

- Selskapet i Malvik har over 30 års erfaring fra solcellebransjen. Selskapet har også utviklet hybride, autonome og mobile energiforsyningsløsninger som har gjort selskapet til en ledende leverandør av strømforsyningsanlegg til aktører som NVE, Norsk Polarinstitutt, Avinor, forsvaret, FN og politiet, heter det i en pressemelding.

Selskapene viser til at investeringene i Getek innebærer en konsolidering av unik kompetanse på tvers av fagområdene kraftproduksjon, installasjonsvirksomhet og fornybare energikilder

– FosenKraft Energi har lenge ønsket å satse enda mer på bærekraftige produkter og tjenester. Næringslivet og det offentlige roper etter grønne løsninger, og da er satsing på solcelleenergi et helt naturlig valg for oss. Vi ønsker å øke vår kompetanse på løsninger både med solceller og frittstående hybride energiforsyninger til det raskt voksende markedet, blant annet innen blå sektor. Det er derfor naturlig for oss å investere i Getek, et selskap med svært solid erfaring på disse områdene sier konsernsjef Arnt Solem.
Markedet til Getek er alt fra nybygg til oppgradering av eldre bygg.

– Getek skal fortsatt satse både lokalt og nasjonalt, men vi håper selvsagt også på at vi nå får ekstra stor fart på solcelle-utbyggingen også her i Trøndelag, påpeker Solem i meldingen.

FosenKraft samarbeider med Trondheims eldste installasjonsvirksomhet; Fjeldseth AS, om gjennomføringen av emisjonen som gir de nye eierne 40 prosent eierandel hver i selskapet, mens dagens eiere beholder 20 prosent eierskap.

– Vi har samarbeidet med Fjeldseth på flere områder tidligere, og vi var ikke i tvil om at de vil være en perfekt fremtidig partner i vår videre miljøsatsing, påpeker konsernsjefen.

Administrerende direktør i Fjeldseth AS, John Waatsveen ser på det nye trønderske samarbeidet som et skikkelig kvantesprang innen det grønne skiftet.

– Dette er også noe som stemmer godt med våre strategiske planer. Vi har lenge ønsket å være med på utviklingen innen solcelleenergi, og gjennom Getek og deres kompetanse får vi nå en skikkelig kickstart. I tillegg gjør samarbeidet med FosenKraft Energi og deres grønne profil at vi sammen blir en komplett leverandør innen solcelleenergi. I fellesskap kan vi levere både på pris, kompetanse, effektivitet og kvalitet, i tillegg til at vi kan skreddersy løsninger for kunder i svært ulike bransjer og under svært krevende forhold, sier Waatsveen i meldingen.

– Gjennom den nye sammenslutningen får vi med oss to solide selskap som vil øke tilgangen på både ressurser og nye prosjekter. Dette vil gjøre oss mye mer slagkraftige og konkurransedyktige, samt styrke oss i betraktelig i forhold til å utvikle nye produkter og løsninger, konkluderer daglig leder i Getek, Morten Gaustad.