Trøndelag-kommuner vil fullfinansiere bru over Trondheimsfjorden

En planlagt 6,7 kilometer lang flyte- og skråstagbru over Trondheimsfjorden kan, i løpet av 40 år, fullfinansieres av Fosen-kommunene selv, mener regionrådet.

Det skriver Adresseavisen i en artikkel denne helgen.

Planer om ei flytebru som kan erstatte fergen over Trondheimsfjorden, har vært lansert tidligere av Rissa utvikling, og kompetansebedriften Rambøll konkluderte for snart fem år siden med at det er teknisk fullt ut mulig å bygge brua. De totale kostnadene er beregnet til om lag 12 milliarder kroner, inkludert bru over Stjørnfjorden til Bjugn/Ørland og nye veier.

– Vi tenker at flytebrua kan følge omtrent samme trasé som ferja i dag trafikkerer mellom Flakk og Rørvik. I tillegg foreslås ei bru over Stjørnfjorden til Bjugn/Ørland, sier Rissa-ordfører og leder av Fosen regionråd, Ove Vollan, til Adresseavisen.

Vollan understreker overfor avisen at brua skal selvfinansieres gjennom bompenger, og vil dermed ikke komme i veien for andre samferdselsprosjekter i Trøndelag.

Ifølge Vollan har Norconsult kommet frem til at ei bru mellom Flakk og Rørvik vil ha minimum 7.500 passeringer i døgnet. Ved å kreve inn 100 kroner for hver passering i 40 år, vil det komme inn nærmere 12 milliarder kroner. Det skal gi hundre prosent selvfinansiering av prosjektet. Dessuten stiller Regjeringen såkalte fergeavlsøsningsmidler til disposisjon når ferjesamband erstattes med fastlandsforbindelse, heter det i artikkelen i Adresseavisen.

Vollan opplyser at det er Fosenbrua AS som jobber med prosjektet, der også Rambøll bidrar. Han peker på at prosjektet henger veldig godt sammen med Fosenveiene, og vil føre til at Åfjord, Bjugn, Ørland og Leksvik vil få mindre enn én times reisetid til Trondheim.