Trøndelag blir litt større

Grensen mellom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal blir justert fra 1. januar 2008.

Dette har Kommunaldepartementet avgjort. Et område på om lag 2.000 dekar myr og fjell i Rindal kommune blir overført til Hemne kommune i Sør-Trøndelag. Bakgrunnen for grensejusteringen er en søknad fra den ene familien som bor i området.