Trond Magnar Unhammer er ny administrerende direktør i NorDan AS. Foto: Lars Frøsland

Trond Magnar Unhammer ny administrerende direktør i NorDan AS

Trond Magnar Unhammer tar over som administrerende direktør i NorDan AS fra nyttår. Avtroppende direktør Tore Rasmussen skal nå rendyrke konsernsjefrollen i morselskapet NorDan Gruppen AS.

Det skriver Avisen Agder i en artikkel på sine nettsider.

Frem til nå har NorDan AS fungert både som driftsselskap i Norge, og som morsselskap for NorDan-selskaper i Sverige, Polen, Storbritannia og Kina. Selskapet, styret og ledergruppen har dermed hatt en dobbeltfunksjon i både ansvaret for aksjeselskapet og for konsernet, heter det i artikkelen.

Fra nyttår skal NorDan fungere som et driftsselskap i lik linje med selskapene i andre landene. I tillegg får selskapet en ny administrerende direktør og ledergruppe. Fabrikksjef Trond Magnar Unhammer (44) tar over som direktør for det omorganiserte selskapet.

– Det er en spennende mulighet, og er glad for at de valgte meg. Jeg tror det er mye spennende i vente med de endringene vi gjør, først og fremst med tanke på at vi er i vekst mot tre milliarder kroner, og fordi vi skiller ut selskapet som et rent driftsselskap, sier Unhammer til Avisen Agder.

NorDan-konsernet har i dag mellom 1.600 og 1.700 medarbeidere. 

Unhammer har vært fabrikksjef i NorDan 2015, og tar over en bedrift i økonomisk vekst. NorDans omsetning  vokste med omtrent 100 millioner kroner fra 2015 til 2016, og  driftsresultat  skjøt i været fra negative to millioner til 73 i pluss.

– NorDan AS er en velfungerende bedrift med god struktur. Det ligger selvsagt noen utfordringer jeg må jobbe med, men jeg ønsker å jobbe videre med å få på plass de målene bedriften har satt, både i forhold til lønnsomhet og organisering, sier han.

I den nye strukturen vil NorDan Gruppen AS (NDG) bli morsselskap for alle driftsselskapene. Tore Ramussen har til nå vært administrerende direktør i snart 25 år, i tillegg til å være konsernsjef. Nå skal han kun fokusere på konsernsjefrollen.

– Å ha en dobbeltrolle var noe som jeg og mange andre fant ut ikke var gunstig å ha lenger, i forhold til konsernets vekst. Det er krevende å ha ansvar både for konsernet og samtidig for et av selskapene, sier Rasmussen.

– Det var ønskelig å gjøre det tilsvarende som i driftsselskapene i andre land. Nå vi får vi en mer ensartet og rendyrket struktur, sier han til Avisen Agder.