Trond Hagerud på Bygg Reis Deg 2019.

Trond Hagerud ny styreleder i Bygg Reis Deg

Administrerende direktør Trond Hagerud i Mapei er valgt som ny styreleder i Bygg Reis Deg AS.

Han har lang fartstid i byggenæringen og har vært øverste leder for Mapei i Norden og Baltikum de siste 22 årene. Hagerud har tidligere hatt verv som styreleder for Byggevareindustriens Forening, NHO Innlandet og Rådsmedlem i Sintef Community. Han gleder seg til å ta fatt på arbeidet som styreleder i Bygg Reis Deg.

- Vi er midt inne i en alvorlig krisetid av historiske og globale dimensjoner som berører og rører oss alle. Jeg håper at dette kan skape en enda større bevissthet for at vi på alle plan må samarbeide mer, og ha bedre samarbeidsarenaer, for å kunne løse de store utfordringene. Men, parallelt gjelder dette også for våre utfordringer i byggenæringen, og i dette bildet har møteplassene som Bygg Reis Deg arrangerer en viktig plass, sier Hagerud i en pressemelding.

Den spesielle situasjonen har bidratt til at nærmest alle fysiske møteplasser nå er stengt og at mange sitter på hjemmekontor hver for deg.

- Jeg synes det er mye positivt ved at vi må tilpasse oss en mer digital hverdag og nye måter å jobbe på. Det kan både være billigere, mer effektivt og lærerikt, samtidig som jeg tenker at dette også har forsterket ønsket og behovet for igjen å møtes. På den måten blir Det Norske Byggemøtet, som arrangeres 13.oktober og Bygg Reis Deg, som arrangeres 20.-23. oktober 2021, enda viktigere, mener Hagerud.

Som styreleder ønsker hanå bidra til at Bygg Reis Degs arrangementer er de viktigste møteplassene for en samlet byggenæring.

- Vi kan bidra til økt verdiskaping og utbytte for både utstillere og besøkende. Vi ønsker også å utvikle en relevant kunnskapsarena og være med på å styrke både omdømmet og næringens konkurransekraft. Et spennende tema for oss er hvordan digitalisering og innovasjonsarbeid kan bidra til en mer produktiv og bærekraftig utvikling. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på fjorårets arrangementer, så det arbeidet ser jeg frem til å utvikle videre , avslutter Hagerud.