Tromsø har fått klarsignal til å forhandle om byvekstavtale, slik de fire største byene i landet har. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Tromsø har fått klarsignal til å forhandle om byvekstavtale, slik de fire største byene i landet har. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Tromsø kan forhandle om byvekstavtale

Tromsø kan forhandle om byvekstavtale, slik de fire største byene i landet har. – Et viktig grep for å nå nullvekstmålet i byene, sier samferdselsministeren.

Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim har allerede forhandlet fram byvekstavtaler med staten. Nå kan også Tromsø forhandle om en slik avtale, opplyser regjeringen.

Nasjonal transportplan åpner nemlig for at det kan være aktuelt med avtaler også i fem mellomstore byområder: Tromsø, Kristiansand, Nedre Glomma, Drammen og Grenland.

– Byvekstavtalene er viktige grep for å nå nullvekstmålet i byene og bidra til bedre miljø og fremkommelighet for alle trafikantgrupper, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier Tromsø, som fikk på plass en bompengepakke i fjor, lenge har ligget godt an til forhandlinger om en byvekstavtale.

– Jeg opplever at en slik avtale er høyt på ønskelisten og er glad for at vi nå kan invitere til forhandlinger om innhold og betingelser.

– Byvekstavtaler kommer med statlige midler, men også med forpliktelser. Før en avtale er på plass er det en stor jobb som må gjøres, og et avtaleutkast skal godkjennes både lokalt og av regjeringen, sier Gram.

Det er Statens vegvesen som får i oppdrag å invitere til forhandlinger om en slik avtale – og følge opp det videre arbeidet.