Trøbbel rundt brøyteanbud i Nord-Fron

Nord-Fron kommune avlyste anbud på snøbrøyting. En av tilbyderne jobber selv i kommunen.

Nord-Fron kommune la ut vinterbrøytingen på anbud i fjor sommer/høst. En av tilbyderne på deler av brøytingen var Finn Haadem, som er ansatt ved teknisk drift i kommunen. Dette fikk andre tilbydere til å reagere, og det ble stilt spørsmål om habiliteten til Haadem, som nå krever kompensasjon av kommunen for at anbudet om den kommunale brøytingen ble avlyst. Dette skriver Gudbrandsdølen Dagningen (GD).

Juridiske vurderinger
– Vi hadde en anbudskonkurranse i fjor sommer/høst i regi av teknisk drift i kommunen. Underveis i anbudskonkurransen, ble ulike roder prissatt. Da ble det reist spørsmål om den ene av tilbyderne, altså Finn Haadem, hadde hatt noen fordeler fordi han arbeider i kommunen, sier kommunesjef Arne Sandbu til Byggeindustrien.

Han forteller at han ble konsultert om situasjonen, og at det ble gjort juridiske vurderinger rundt anbudskonkurransen.

– Det kom frem at det ikke var gjort noen ulovligheter relatert til Haadem sitt arbeidsforhold i kommunen. Men vi fant ut at det var andre forhold ved anbudskonkurransen som gjaldt flere av tilbyderne, som resulterte i at jeg stoppet entreprisen i forståelse med ledelsen i teknisk drift, sier Sandbu.

Gjennomgår etiske retningslinjer
Kommunen går nå gjennom sine egne etiske retningslinjer rundt forhold som kan knyttes til habilitet.

– Vi vurderer nå disse med sikte på at kommunalt ansatte ikke kan være med på anbudsrunder som er beslektet med det de jobber med til daglig i kommunen, sier Sandbu.

Finn Haadem selv vil ikke si noe om saken.

–Jeg har ingen kommentarer til dette, sier Haadem til Byggeindustrien.

Til GD sier leder for teknisk drift i Nord-Fron kommune, Bjørn Bjørke, at de har sendt tilbud på «noen kroner». Ifølge GD vil Bjørke ikke si noe om hvor stort kravet fra Haadem er.