Trenger over 500 kilometer midtdeler

Det er behov for midtdeler på 530 kilometer av landets veistrekninger. Men siden 2000 er det bare bygd en femdel av dette. 

En oversikt som fagbladet Vegen og vi har utarbeidet, viser at det bare er bygd 103,6 kilometer med midtrekkverk eller midtdeler siden årtusenskiftet, skriver VG. Oversikten er basert på veimyndighetenes egne tall. Statens vegvesens regioner har bedt om midtdeler på til sammen 530 kilometer av veistrekningene, men ønsket er urealistisk, mener Vegdirektoratet.

– De 530 kilometerne var et ønske fra regionene, men det har ikke vært realistisk å oppfylle dette. I handlingsplanen for 2006 til 2009 er det lagt inn at det skal bygges 52 kilometer med midtrekkverk, sier utbyggingsdirektør Lars Aksnes i Vegdirektoratet.

Midtrekkverk er et svært viktig tiltak for å hindre møteulykker, men i statsbudsjettet for 2008 er det satt av midler for bygging av bare 10 kilometer. Det er region øst (230 kilometer) og sør (180 kilometer) som i 2003 meldte størst behov for bygging av midtrekkverk. Totalkostnadene ble i 2004 beregnet til mellom 4,5 og 5 milliarder kroner.