Inngangen til i sidetunnelen på E39 Rogfast - E13 Arsvågen i Rogaland. Foto: Snowvision/Statens vegvesen

Trenger ny kvalitetssikring for Rogfast

E39 Rogfast, som skal krysse Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger, må gjennom ny KS2-utredning, og tidligst mulige anleggsstart er da trolig ikke før årsskiftet 2021/2022.

Det skrier Stavanger Aftenblad i en artikkel på sine nettsider.

Aftenbladet skriver denne uken at toppledelsen i Statens vegvesen ennå ikke har levert den endelige innstillingen om Rogfast-prosjektet, som Samferdselsdepartementet og Stortinget skal behandle. Når den endelige innstillingen kommer, må den sendes videre til etterkontroll hos eksterne konsulenter i en KS2-rapport. Dette betyr at det tidligst ligger an til å bli en avklaring i revidert statsbudsjett i mai 2021. Hvis Rogfast får klarsignal til utlysning av anbud, kan det da bli byggestart rundt årsskiftet 2021/22, skriver Aftenbladet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skal ikke ha svart for å bekrefte opplysningene til avisen, men utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen bekrefter at det blir ny KS2, heter det i artikkelen.

Hvis ikke Rogfast åpnes innen 2030, må Boknafjord-sambandet utlyses på nytt anbud, skriver Aftenbladet.

Vedtatt styringsramme og kostnadsramme for prosjektet er beregnet til henholdsvis 18,6 og 20,8 milliarder 2020-kroner. I en bygg.no-artikkel fra april kommer det frem at Statens vegvesen funnet rom for kutt og optimalisering for tre milliarder kroner, og den nåværende prognosen fra vegvesenet er på 22 milliarder kroner.