Trenger en fruktbar boligdebatt

De siste ukene har de over tid kraftig stigende boligprisene i hovedstaden vært mye debattert i avisene og i sosiale medier. Skal man klare å finne frem til gode løsninger og en felles forståelse av hva som er bakgrunnen for den reelle utfordringen boligmarkedet i hovedstaden består av, må man snakke mer sammen og på de riktige premissene.