Illustrasjonsfoto.

Trenger 65 milliarder til jernbanefornyelse

Jernbaneverket har lagt fram nye tall for vedlikehold og fornyelse. Det er ikke lystig lesning.

Aftenposten skriver i dag om det enorme etterslepet på vedlikeholdsarbeid på det norske jernbanenettet. For årene 2014-2027 er etterslepet beregnet til 17,3 milliarder kroner, et beløp som også er gjengitt i statsbudsjettet for 2015.

I tillegg er det lagt fram et nytt tall på hele 47,6 milliarder kroner som viser behovet for fornyelse. Totalt gir det et samlet behov på over 64 milliarder – eller fem milliarder kroner årlig.

Det pekes spesielt på Dovrebanen Oslo-Trondheim som et formidabelt pengesluk. De siste fem ukene har bare syv av ti tog vært i rute på Oslo-Trondheim og InterCity-strekningen Lillehammer-Oslo, ifølge Aftenposten.