Illustrasjon: Statens vegvesen.

Trenger 60 personer til stort E39-prosjekt

Statens vegvesen trenger 50-60 medarbeidere til gjennomføring av prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal.

Entreprenørene regner for tiden på tilbud på de to hovedentreprisene. Veikontraktene blir blant de største i landet. Den sørligste delen av prosjektet, Svegatjørn–Fanavegen blir trolig den aller største veikontrakten i Norge.

Nå har Statens vegvesen startet arbeidet med å bygge opp en stor byggherre-organisasjon som skal styre prosjektet som vil ha hele 18 stuffer. På det meste vil det være arbeid i 12-15 tunnelender samtidig.

Det er rundt 15 ansatte på E39 Svegatjørn-Rådal i dag, og vegvesenet forventer at rundt like mange kommer i tillegg fra andre deler i etaten. Snart blir det også lyst ut 25 ledige jobber i prosjektet, der den største gruppen er kontrollingeniører som skal holde kontroll på tunneldrivingen.

Noen færre blir det som skal følge opp daganlegg, betongkonstruksjoner, tunnelinnredning og HMS-arbeid.

I tillegg skal det ansettes fem tekniske byggeledere, spesialiseter på geometri og mengdekontroll, fagfolk på geoteknikk og ingeniørgeologi og kontraktspesialist, samt fagfolk på det ytre miljøet ved byggeplass.