Denne byggeplassen i Oslo ble stengt etter besøk fra politi, Plan- og bygningsetaten, El-tilsynet og Arbeidstilsynet.

Trekker brukstillatelse for innflyttet Oslo-bygård

Plan- og bygningsetaten i Oslo trekker tilbake brukstillatelsen for Mariboes gate 14, og beboerne må flytte ut innen tre uker.

Det skriver Plan- og bygningsetaten i en pressemelding tirsdag.

Årsaken til at brukstillatelsen trekkes er at den ble gitt etter feil opplysninger, skriver etaten.

‒ Vi forstår at dette er en dramatisk avgjørelse for beboerne i de 16 leilighetene, sier enhetsleder Aleksander Stein Engvoll.

– Vi kan likevel ikke opprettholde brukstillatelsen når det er så store mangler ved bygget. Liv og helse må gå foran, og vi understreker at vi gir ikke brukstillatelse til en byggeplass, sier han.

2. juli førte Plan- og bygningsetaten i Oslo (PBE), politiet, Arbeidstilsynet og El-tilsynet tilsyn i Mariboes gate 14 i Oslo. Ifølge en pressemelding fra politiet pågikk det da bygningsarbeid over hele bygget samtidig som at flere beboere skal ha flyttet inn. Politiet beskriver usikkerhet rundt rømningsveier, manglende brannslukning, manglende og tildekte branndetektorer og sprinkleranlegg.

Etter tilsynet ga PBE pålegg om umiddelbar stans i arbeidene og vedtak om tvangsmulkt på 500.000 til de ansvarlige for byggeprosjektet. Et 20-talls arbeidere skal ha blitt bortvist fra byggeplassen.

https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/nyheter/2020/07/03/stor-byggeplass-i-oslo-sentrum-stengt---boligblokken-hadde-allerede-flere-beboere/

Foretakene bak byggeprosjektet i Mariboes gate 14 hadde frist til 10. juli for å sende inn en redegjørelse til Plan- og bygningsetaten.

‒ Redegjørelsen vi har fått fra foretakene, viser at de har gjort noen sikkerhetsmessige utbedringer siden tilsynet, men det er ikke tilstrekkelig til at det endrer vår beslutning i saken, kommenterer Aleksander Stein Engvoll i PBE.