Treindustrien: – Salget av trebaserte byggevarer økte med 4,5 prosent i september

Salget av byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert tre økte med 4,5 prosent i september sammenliknet med august i år, viser statistikk fra Treindustrien.

Sammenlignet med september i fjor, er det akkumulerte salget i volum 18,2 prosent lavere. September i fjor hadde rekordhøyt salg.

Eksporten av trelast faller med 15,1 prosent i september sammenlignet med samme periode i fjor. Dette følger av at produsenter prioriterer norske kunder i en situasjon med internasjonalt press på byggevarer, skriver Treindustrien i en pressemelding.

Eksporten av sagtømmer øker imidlertid med 37,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2020.

– Det er fortsatt svært godt salg i september, men vi ser en utflating i markedet som også knyttes til naturlig sesongsvingning, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien i pressemeldingen.

– Den økende eksporten av sagtømmer bekymrer med tanke på tilstrekkelig råvaretilgang til treindustrien. Vi er avhengige av å kunne bygge lager nå for å dekke opp for ordrer fremover og for å være rustet til å møte neste høysesong, legger hun til.

Finstad sier sterk etterspørsel etter byggevarer både internasjonalt og nasjonalt fortsatt preger bildet.

– Press på produksjonskapasitet og lange leveringstider på maskiner, teknologi og utstyr er fortsatt en faktor som påvirker bildet. Bedriftene har fullt trykk på å investere for å øke produksjonskapasiteten i Norge, sier hun.