Illustrasjosnfoto: Treindustrien

Treindustrien lanserer digitalt HMS-kurs

Treindustrien lanserer nytt nettbasert HMS-kurs tilpasset bedrifter som produserer byggematerialer i tre.

- Vi er veldig glade for å kunne tilby et kurs tilpasset bransjens risikobilde. Helse, miljø og sikkerhet er prioritet nummer en for Treindustrien. Vi skal ha en god sikkerhetskultur i vår bransje, og k urset er et ledd i dette arbeidet, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien. i en pressemelding.

Treindustrien har fått 300.000 kroner fra NHOs Arbeidsmiljøfond til HMS-utvikling. Kurset er utarbeidet i nært samarbeid med Treindustriens HMS-utvalg med representanter fra flere av medlemsbedriftene.

- HMS er et felt der vi må jobbe sammen for forbedringer og der vi som bransje må løfte sammen og lære av hverandre. Det er viktig med gode holdninger, rutiner og tiltak som medarbeidere og ledere sammen er med på å utvikle. Når det gjelder helse, miljø og sikkerhet er det mye å hente på kunnskapsdeling, sier Finstad.