Treindustrien: Ikke nok til annet enn etterslepet

Tirsdag varslet Samferdselsdepartementet at de har satt av 65 millioner kroner til fylkesveier for tømmertransport. Ikke på langt nær nok, mener Treindustrien.

- Det er bra at Samferdselsministeren fastslår at fylkesveiene trenger et løft, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

- Det er imidlertid grunn til å påpeke at den såkalte satsingen som Hareide nå viser til på 65 millioner, kun er snakk om å ta igjen etterslep i dagens Nasjonal Transportplan (NTP) som man ikke har fulgt opp som lovet. I NTP for inneværende periode er det lagt opp til årlige bevilgninger på 50 millioner kroner hvert år fra 2018 til 2023 til forsterkning av bruer på fylkesveinettet, til sammen 300 millioner kroner, legger hun til.

Finstad mener bruprogrammet har fått en treg start, og at det skyldes manglende bevilgninger, lite hensiktsmessig utforming av ordningen fram til og med 2020 og reformer som endret administrasjon for fylkesveiene og sen tildeling fra Statens vegvesen.

- I forslaget til NTP for perioden 2022-2033 er den årlige rammen til bruprogrammet redusert til 19 millioner kroner. Mange bruer på fylkesveinettet er gamle. Derfor må vedlikehold og fornyelse av bruer på fylkesveinettet prioriteres opp. En årlig ramme på 19 millioner kroner er for lite til at dette blir et satsingsområde. Beløpet som skal fordeles på 6-9 fylker blir lite, framdriften blir dårlig og det blir relativt sett mye administrasjon. Rammen til bruprogrammet bør økes til 50 millioner kroner per år, slik at bruprogrammet fullføres helst innenfor 4 år slik at man på en ressurs effektiv måte får effekt, sier hun.