Treindustrien ber om raskere løsninger for arbeidsreisende

Regjeringen vurderer å lempe på karantenekravene for arbeidsreisende fra Norden 1. juni. Treindustrien mener det haster å se på tilsvarende muligheter for personer fra flere land i Europa som skal utføre arbeid i Norge.

- En del av våre medlemsbedrifter har ansatte fra andre land, primært i EØS-området, som pendler hjem til familie. Det er viktig å finne løsninger for disse. Mange bedrifter har også behov for servicepersonell fra Europa for vedlikehold av maskiner, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

Slik regelverket er nå kommer ansatte fra EØS-området inn i landet for å jobbe, men må i ti dagers reisekarantene.

- Dette er både vanskelig for den enkelte ansatte og en stor utfordring for bedriftene. I mange tilfeller betyr det i realiteten at de ikke har tilgang på nødvendig arbeidskraft. Det kan få store negative ringvirkninger utover i verdikjeden dersom produksjonen stopper opp, sier Finstad

Regjeringen informerte 15. mai om at det vil vurderes unntak fra gjeldene karanteneregler fra 1. juni for arbeidsreisende fra Norden. Innen 20. juli vil det vurderes liknende løsninger for personer fra andre nærliggende Europeiske land.

- Det er svært positivt at man ser på løsninger for Norden fra 1. juni. Treindustrien mener man ikke kan vente til 20. juli med å vurdere tilsvarende løsninger for arbeidsreisende fra andre nærliggende Europeiske land. Treindustrien understreker at det for å lempe på karantenebestemmelsene ved arbeidsreiser til Norge må vurderes som forsvarlig og at det er en selvsagt forutsetning at smittevernregler, råd og anbefalinger følges. Bedriftene tar smittevern på alvor, og har innført en rekke tiltak for å ivareta smittevern og HMS og samtidig opprettholde drift gjennom krisen, sier Finstad.