Foto: Statens vegvesen

Tre tilbud på E134 Mjøndalen-Langebru

Tre entreprenørfirmaer har lagt inn bud på prosjektet E134 Mjøndalen-Langebru, midtdeler.

Det skiller om lag 35 millioner kroner mellom høyeste og laveste bud. Lavest er Martinsen og Duvholt med 139,8 millioner kroner, høyest er Bertelsen og Garpestad med 174,7 millioner kroner.

- Tilbyderne er ikke kontrollert mot kvalifikasjonskriteriene og tilbudssummene er ikke kontrollregnet. Vi legger opp til behandling i tilbudsnemda neste uke, signering av kontrakt før ferien og oppstart rett over ferien, sier prosjektleder Tom Hedalen til vegvesen.no.

Prosjektet er et viktig trafikksikkerhetstiltak som ligger langs E134 fra Mjøndalen i Nedre Eiker til Langebru ved Hokksund i Øvre Eiker.

Veien må utvides for å gi plass til midtrekkverk mellom kjørebanene, strekningen på om lag 7,5 kilometer får også vegbelysning. Det skal også gjøres en del tiltak på sideterrenget.

Planlagt byggestart er satt til august 2019 og planlagt ferdigstillelse er sent på høsten 2020. På strekningen Steinberg vest-Langebru skal veien utvides for å gi plass til forbikjøringsfelt i begge retninger. Strekningen med smal fire felt er på om lag 1,7 kilometer.

Dette er tilbudene som kom inn:

- Bertelsen og Garpestad AS: 174,7 millioner kroner

- Isachsen Anlegg AS: 155,9 millioner kroner

- Martinsen og Duvholt AS: 139,8 millioner kroner