Tre regner på Kilden

Tre entreprenørgrupperinger hadde meldt seg på den forhandlede konkurransen om byggentreprisen, da fristen gikk ut 27. mars. 

Danske Pihl & Søn, som nå bygger E18 mellom Kristiansand og Grimstad, norske AF Skandinavia og arbeidsfellesskapet Br. Reme/Kruse Smith skal levere nytt prisforslag innen 15. juli.

Byggentreprisen er den absolutt største entreprisen i Kilden-byggingen.

Den representerer alene omkring halvparten av de samlede byggekontraktene og er følgelig helt avgjørende for økonomien i prosjektet.

Ved den ordinære tilbudsinnbydelsen meldte det seg bare en entreprenørgruppering. Prisen på deres tilbud var langt høyere enn prosjektets kalkyler og forventninger, og Kilden IKS valgte derfor å avlyse konkurransen for deretter å invitere til forhandlet konkurranse.

- Nå har vi gjennomgått hele entreprisen på ny og gjort en del justeringer og forenklinger. Vi har funnet alternative løsninger på flere områder, uten å redusere det overordnede programmet eller de opprinnelige funksjonene. Med basis i disse nye forutsetningene har vi så hatt møter og samtaler med entreprenører og entreprenørgrupperinger som vi mener har kompetanse og kapasitet til en så stor og komplisert kontrakt, sier prosjektleder Per Egil Steen, ifølge Kildens nettside.

- Hva er den videre prosedyren?

- De tre interessentene får nå tilsendt det opprinnelige konkurransegrunnlaget til orientering. Deretter sender vi ut en ny, revidert og detaljert beskrivelse i slutten av april. Den vil danne grunnlaget for videre forhandlinger og representerer de løsninger som skal prises.

- Er dette grunnlaget med eller uten bølgevegg?

- Bølgeveggen skal prises. I tillegg skal det gis en opsjonspris på den mer tradisjonelle glassfasaden som ble vist for en tid siden. Vi forventer å ha et ferdig forhandlet resultat i løpet av juli måned.

- Hvilket betyr omkring fire måneders forsinkelse i forhold til de opprinnelige planer?

- Ja, og vi vet ikke i dag om det er mulig å ta inn hele eller deler av forsinkelsen. Men vi vil anstrenge oss for å få det til, sier prosjektleder Per Egil Steen.