Tunnelbrannen skjedde på dette byggeprosjektet i Etne i Hordaland ettermiddagen onsdag 8. januar. Foto: YIT

Tre personer kom seg ut etter brann i tunnel under bygging

I begynnelsen av januar begynte en trafo å brenne i en tunnel som er under bygging på Hardeland i Etne i Hordaland. Tre arbeidere som befant seg inne i tunnelen fikk i seg røyk, men kom seg fra hendelsen uten personskade.

Tunnelbrannen skjedde 950 meter inne i tilkomstunnelen onsdag 8. januar. Hendelsen ble først omtalt i lokalavisen Grannar.

Det er Sunnhordland kraftlag som er byggherre i prosjektet Løkjelsvatn kraftverk. YIT Infra Norge er entreprenør.

Prosjektleder Bodil Øyre i YIT Infra Norge sier de var heldige som unngikk personskader som en følge av brannen. De tre personene fikk i seg noe røyk, men var ifølge Grannar klarert av helsepersonell til å dra tilbake på jobb dagen etter.

– Det er alltid dramatisk når det brenner i en tunnel, og når alle folk kommer seg ut uten personskade, så er vi heldige, sier Bodil Øyre til Byggeindustrien.

Vet ikke årsak

I og med at alle arbeiderne i tunnelen var kommet i sikkerhet, valgte brannvesenet å ikke rykke inn. I stedet lot de trafoen brenne ut av seg selv.

Strømmen ble kuttet i en times tid som en følge av brannen.

Bodil Øyre sier det er for tidlig å si noe om hva som er årsaken til å at trafoen tok fyr.

– Det er flere teorier, men vi har ikke fått håndfaste svar. Det har ikke vært et flammehav, men det var mye røykutvikling og høye temperaturer. Den ene delen av trafoen er nedsotet, men vi ser at på den andre siden er malingen fortsatt inntakt, sier Bodil Øyre.

– Hvilke konsekvenser får dette for prosjektet tids- og kostnadsmessig?

– Vi fikk erstattet trafoen allerede kvelden etter, så produksjonen var ikke nede lenger enn et døgn. Når det gjelder økonomiske konsekvenser, så er det også for tidlig å si noe om, sier hun.

Granskning

Bodil Øyre sier de har gjennomført en granskning av både høyspent- og lavspentanlegget, og at de har gjort innstramminger i rutinene etter brannen.

Kraftverket bygges i fjell og totalt skal det sprenges ut i underkant av fem km tunnel. Det skal bygges en kraftstasjon inne i fjellet og prosjektet vil være sluttført innen utgangen av 2021.

Det nye anlegget vil få en installert effekt på 60 MW. Kraftverket vil benytte et fall på rundt 550 meter mellom Løkjelsvatnet og Litledalsvatnet, og vil produsere om lag 163 GWh i året.