Tre og Helsekonferansen 2019

StedKristiansund, Norge
ArrangørFylkesmannen i Møre og Romsdal, Helseinnovasjonssenteret, NTNU, NMBU og Innveno
Fra14.02.2019
Til14.02.2019
TidspunktTorsdag kl 9.00 - 16.30

Hvordan påvirker tre som materiale vår helse? Prosjektet handler om å undersøke eventuelle helseeffekter av å bruke tre i våre innemiljø. Hvordan påvirkes vi av å se, kjenne og oppleve tre rundt oss?

Finnes det helsegevinster i det å bruke tremateriale i interiør i pasientomgivelser? Kan vi bruke vår tradisjonsrike ressurs til innovative nye produkter eller til en ny forståelse av godt pasientmiljø? Prosjektet søker å dokumentere eventuelle helsefremmende effekter ved bruk av tre i innemiljø.

Hva vet vi?
– Studier viser at rom med utsikt til natur og trær gir raskere utskriving fra sykehus og at bruk av tremateriale i klasserom gir elever roligere puls

– Det er fortsatt lite forskning på sammenhengen mellom bruk av tre og helseeffekt

– Norge har store ressurser av tre og vi vet at det er uutnyttet potensiale i ny bruk av dette tradisjonsrike materialet

– Økt ressursutnyttelse av treet som del av en fornybar og sirkulær økonomi er et internasjonalt satsingsområde

Hva vil vi?
– Vi ønsker å undersøke hvordan tre i interiør påvirker hormoner, hjerneaktivitet, hjerterytme og dermed kroppens helbredelsesprosesser

– Vi vil dokumentere målbare forandringer i kroppens responssystem som kan være forårsaket av materialene i omgivelsene

– Med utgangspunkt i ny kunnskap om tre, vil vi vise til nye muligheter for bruk av tre

– Vi vil styrke treets verdikjede og åpne for større bruksområde og utnyttelse

– Vi vil gi dokumentasjon som kan stimulere til innovativ bruk av tre med intensjon om helsegevinster

Hvorfor har vi tro på dette prosjektet?
– Resultatene fra prosjektet kan bidra med kunnskap som kan bistå positivt helsevesenets utfordringer i fremtiden med økende press på helsetjenester

– Prosjektet er aktuelt i tiden og i samsvar med samfunnets mål om det grønne skiftet og fokus på bioøkonomi

– Prosjektet er solid forankret og prosjektgruppen består av unik tverrfaglig kompetanse innen skogfag, treteknologi, helse, industri og næringsliv, fysiologi og nevrovitenskap, psykologi og arkitektur

Hvem er deltagerne i prosjektet?
– NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), ved professor Anders Qvale Nyrud. Anders er professor ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, og underviser og forsker innen fagfeltene treteknologi og skogindustriell økonomi. Anders er spesielt opptatt av trematerialets egenskaper, både funksjonelle, estetiske og psykologiske, og økt bruk av tre som materiale i produktutvikling.

– Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund ved direktør Bjarte Bye Løfaldli

– NTNU Wood ved dir Pasi Alto

– Innveno AS (tidl. Siv-Inkubator) ved Mange Løfaldli og Iren Sæterbø

– Tredriveren, Fylkesmannen i Møre og Romsdal ved Christina Qvam Heggertveit

Målgruppe:
Forskere, entreprenører, leverandører, utbyttere, produktutviklere, arkitekter, bestillere og beslutningstakere som vil vite mer om helseeffekter ved
bruk av tre

Ytterligere informasjon

Påmelding