Foto: DLA Piper

Tre nye partnere i DLA Piper

DLA piper tar opp tre nye partnere fra egne rekker med spesialkompetanse innen entrepriserett og offentlige anskaffelser.

- Helge Neraal, Fredrik Verling og Line Voldstad kommer alle fra stillinger som senioradvokater og har lang fartstid i firmaet, heter det i en pressemelding. Alle tre tiltrer i sin nye rolle 1. mai.

Helge Neraal er spesialisert innen entrepriserett og har de siste årene jobbet mye med store og komplekse prosjekter innenfor både bygg, anlegg, offshore og energi.

Fredrik Verling er en sentral fagressurs i firmaets prosedyre- og tvisteløsningsavdeling.

- Han er spesialisert innenfor bygge- og entrepriserett og prosederer jevnlig saker for domstolene, skriver selskapet.

Line Voldstad har spisskompetanse innen områdene offentlige anskaffelser og EU/EØS-rett.

- Hun har bred erfaring i praktisk håndtering av regelverket for offentlige anskaffelser fra planleggingsstadiet til gjennomføring av konkurranse og kontraktsinngåelse med leverandør, heter det i meldingen.

- På vegne av DLA Piper er jeg utrolig stolt over at Line, Fredrik og Helge nå rykker opp som partnere. Alle tre har gått gradene hos oss og har utmerket seg gjennom stor innsats, høyt faglig nivå og god evne til å forstå våre klienters behov. Totalt har vi tatt opp fire partnere internt og rekruttert to partnere eksternt i år, og alle bringer med seg verdifull kompetanse som vil styrke firmaet innenfor viktige satsningsområder i årene som kommer, sier managing partner i DLA Piper Norway, Kaare Oftedal.