Direktør for kontrakt og anskaffelser i Nye Veier, Bjørn Børseth. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Tre norske i Nye Veier-finalen - tyske Hochtief ble slått ut på pris

Anskaffelsesprotokollen for E18 Tvedestrand-Arendal viser at det var de tre norske entreprenørene NCC Norge, Skanska Norge og AF Gruppen som var med helt inn i kampen om kontrakten sistnevnte fikk. Tyske Hochtief ble vraket på pris allerede etter første forhandlingsrunde.

«Hochtief Infrastructure tas ikke med videre til forhandlingsrunde nr 2, jfr konkurransegrunnlagets kap B 15.3 ved at de har det økonomisk minst fordelaktige tilbudet etter første reviderte tilbud. De oppnår lavest poengsum på K-kriteriene etter første reviderte tilbud, og de har den høyeste prisen», skriver protokollfører Bjørn Børseth i Nye veier.

BNL fornøyd

Også BNLs Jon Sandnes er fornøyd med prosessen til Nye Veier.

- BNL er veldig fornøyd med at gjennomgangen av tilbudene viser at det er en norsk aktør som vinner oppdraget – de norske selskapene viser seg som konkurransedyktige i en tøff internasjonal konkurranse, sier Sandnes.

Han mener at dette også viser at prosessen som Nye Veier har med tidlig involvering, gode prekvalifiseringer, tekniske standardløsninger og at det er opptatt av etikk er viktig,

- Vi er fornøyd med måten Nye Veier har gjennomført prosessen. Jeg håper at de norske aktørene klarer å vise seg konkurransedyktige i lys av den tøffe konkurransen også fremover, legger Sandnes til. 

EBA: - En gledens dag
Administrerende direktør Kari Sandberg i Entreprenørforening Bygg og Anlegg (EBA) er strålende fornøyd med at kontrakten gikk til en norsk entreprenør, og like fornøyd med at det kun var norske aktører som kom gjennom det siste nåløyet.

– Jeg er utrolig glad for at de norske viser at de er konkurransedyktige, sier hun i en kommentar til Byggeindustrien.

– Dette synes jeg er en gledens dag for hele norsk anleggsnæring. Det viser at vi er konkurransedyktige, og kan leverer på de kriteriene som Nye Veier har gått ut med. Vi som næring har et stort ønske om at Nye Veier skal lykkes, og her synes jeg de har gjort veldig mange gode vurderinger, legger hun til.

– Viktig å vektlegge kompetanse 

Adm. direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er opptatt av at Nye Veier vektlegger kompetanse i sine tildelinger for å skape verdier for bruker og samfunn.

– Vi har derfor påpekt at gode leveranser fra de prosjekterende og god samhandling mellom entreprenør og de rådgivende ingeniører er helt sentralt for å kunne lykkes, sier hun, og peker på at det at flere RIF-firmaene er med helt i tet og det at et av dem er med i vinner-teamet, tydeliggjør bransjens kompetanse og konkurransekraft.

– Vi gleder oss over at RIF-firmaene sees på som viktige samarbeidspartnere for å lykkes i gigantoppdrag som Tvedestrand-Arendal, sier Skudal Hansteen.

Jevnt på pris
Det var AF Gruppen som stakk av gårde med kontrakten, men protokollen viser at det var veldig jevnt.

Pris ble vektet med 83 prosent, og AF lå lavest med 3.193.671.484 kroner. Men det skilte under 30 millioner til Skanska med 3.220.685.144 kroner. NCC leverte et tilbud på 3.372.201.387 kroner.

AF Gruppen fikk også full uttelling i poengkategoriene organisering, SHA og miljøhensyn. Totalt endte de på 99,42 poeng. Skanska fikk best full score for sin tekniske løsning på prosjektet, og endte på 97,93 poeng. Mens NCC ble vurdert som best på gjennomføring, og endte på 94,19 poeng. 

Her er evalueringen av de tre entreprenørene. (Klikk for større versjon)