Statens vegvesens V440-prosjekt om maskinlesbar norsk klassifiseringsmanual for broinspeksjoner er en av finalekandidatene. Illustrasjon: Statens vegvesen

Tre norske finalister i internasjonal kåring for åpne standarder: – Vi er blant verdens beste på digitalisering

Hele tre av 20 finalister i buildingSMART International sin årlige prisutdeling for åpne standarder er norske. Ingen andre land har flere finalister.

buidingSMART opplyser i en melding til Byggeindustrien at dette er de tre norske finalistene:

  • Sykehuset i Vestfold, Tønsbergprosjektet
  • COWIs prosjekt om BIM-baserte kostnadsberegninger i et veiprosjekt, dokumentasjon og praksis
  • Statens vegvesens V440-prosjekt om maskinlesbar norsk klassifiseringsmanual for broinspeksjoner.

De norske finalistene er i kategoriene overlevering, anvendt forskning og teknologi.

Vinneren offentliggjøres under buildingSMART Internationals Virtual Summit 29. oktober.

– Dette er en veldig sterk prestasjon av det norske miljøet, og beviser at vi er blant verdens fremste på digitalisering i BAE-sektoren. Å bli nominert gir motivasjon til å fortsette å være kreative, hardt arbeidende og innovative, sier Alexander Brage Hansen, daglig leder i buildingSMART Norge, i meldingen.

Slik beskrives de tre norske finalistene:

I kategorien overlevering:

Sykehuset i Vestfold, Tønsbergprosjektet
Prosjektet med å bygge nytt sykehus i Tønsberg har forbedret informasjonslogistikk og digital samhandling gjennom åpen og inviterende kommunikasjon. Fokus har vært på driftsrelaterte behov og løsninger. Produkter og løsninger blir fulgt gjennom hele verdikjeden, fra planlegging til prosjektering, bygging og drift. Prosjektdeltakere har vært Sykehuset i Vestfold, Jotne og Skanska.

I kategorien anvendt forskning:
COWIs prosjekt om BIM-baserte kostnadsberegninger i et veiprosjekt, dokumentasjon og praksis
Prosjektet skulle bygge en 7km hovedvei forbi et forsamlingshus, der fire kryss ble koblet på småveier. Digital modellbasert arbeidsflyt mellom alle interessentene var et viktig mål. Prosjektdeltakere har vært COWI og NTNU i Trondheim.

I kategorien teknologi:
Statens vegvesens V440-prosjekt om maskinlesbar norsk klassifiseringsmanual for bruregistrering
Gjennom digital utvikling i prosjekt E39 Bru over Bjørnafjorden, har Statens vegvesen gjort håndbok V440 Bruregistrering maskinlesbar for å forenkle og effektivisere arbeidsprosesser og digital arbeidsflyt mellom byggherre og entreprenør. Prosjektdeltakere har vært Statens vegvesen, Triona, Mok-See, buildingSMART Norge teknisk rom, Areo, Trimble, BuildingPoint Scandinavia og Rendra.