Nye Baåga bru og Langmoåstunnelen. Foto Henrik Lissman/Statens vegvesen

Tre mil ny E6 på Helgeland sør åpnes neste sommer

Til neste år åpner de fire nordligste parsellene i prosjektet E6 Helgeland sør, mer enn ett år før tiden.

Totalt er det snakk om 29 kilometer europavei mellom Mosjøen og Korgfjellet, gjennom tre tunneler og over syv bruer. Den lengste tunnelen er cirka 900 meter lang og ligger like nord for Mosjøen.

–Frist for ferdigstillelse av disse parsellene er høsten 2021, så vi snakker om en forsering på over ett år. Entreprenør Skanska har virkelig stått på her, sier delprosjektleder Rainer Smedseng i Statens vegvesen til vegvesen.no.

Utbyggingen er en del av prosjektet E6 Helgeland.

Det blir fartsgrense 90 kilometer i timen på stort sett hele det nye veianlegget. Dagens E6 vil bli omklassifisert til fylkesvei, og vil være helt atskilt fra den nye veien fra Mosjøen og opp til Mjåvatnet.

–Det gir en ganske annen hverdag for de som bor langs veien. Gamle E6 blir en internveg for lokaltrafikken, og vil også være fin å bruke for gående og syklende. For eksempel kan man ta turen opp til badeplassen på Baågneset, uten å måtte tenke på E6-trafikken, sier Smedseng.

Entreprenør på strekningene er Skanska. De har allerede fullført mesteparten av arbeidet i linja, og anleggsaktiviteten vil derfor være liten gjennom vinteren. Når våren kommer og tæla går, skal de legge de siste lagene med asfalt, utføre vegmerking og planere sidearealene.

Nye E6 mellom Mosjøen og Korgfjellet åpner i løpet av juli 2020.

I tillegg til de fire parsellene nord for Mosjøen omfatter E6 Helgeland sør 18 kilometer ny E6 fra Tosenkrysset og sørover. Her er det Hæhre som er entreprenør. Dato for åpning her er foreløpig ikke satt.