- Tre kan bli fremtidens byggemateriale

Ane Kismul, politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet holdt i dag åpningsinnlegget på seminaret Tre i offentlige bygg-veien videre.

- Regjeringens mål er at treet skal tas i bruk der det er best egnet – i naturlig samspill med dagens mer benyttete materialer, sier Kismul.

Kismul la videre vekt på at;

- Det er tre overordnete grunner til at denne regjeringen er opptatt av å øke bruken av tre i samfunnet:

* det er et klimavennlig og fornybart bygningsmateriale
* vi har en solid og underutnyttet råstoffbase
* det kan bidra til lokal verdiskaping og sysselsetting i hele verdikjeden – også i strøk av landet som har behov for ny og framtidsrettet næringsvirksomhet.

Les hele innlegget til Ane Kismul