Tre erfarne geoteknikere til Geoteknikk- og skredseksjonen, Oslo eller Trondheim

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Vegdirektoratet
FylkeFlere fylker
StedOslo eller Trondheim
Søknadsfrist08.11.2015

Bli geotekniker i Statens vegvesen!

Hos oss vil du jobbe for en av Norges største byggherrer. Tilfanget av utfordrende problemstillinger er variert, både geografisk og faglig. Du vil få muligheten til å jobbe med store og kompliserte samferdselsprosjekter i et tverrfaglig miljø. Vårt fagmiljø har betydelig spisskompetanse på de sentrale deler av fagområdet.

Vi søker deg som ønsker utfordringer innen geoteknisk prosjektering, fundamentering og kontroll av geokonstruksjoner. Du har samtidig interesse for utviklings- og forskningsarbeid.

Stillingene er faste, og arbeidssted vil etter vurdering være i Oslo eller Trondheim.

Ansvar og arbeidsoppgaver fordelt på de tre stillingene

 • Ekspertbistand og faglig støtte på fundamentering og skredproblematikk
 • Kontroll, rådgivning og prosjektering i kompliserte geotekniske prosjekter
 • Forvaltning og utvikling av regelverk og håndbøker
 • Ansvar for etatsstøttesystemer og fagprogram bl.a. Rapportweb, Geosuite Toolbox, Plaxis, samt utvikling av klimaportalen xgeo.no
 • Faglig ledende rolle ved alvorlige hendelser og kriser
 • Nasjonale og internasjonale oppgaver (NTP, CEN, Eurokoder)
 • Forskning og utvikling innen fagfeltene, samt implementering av forskningsresultater
 • Spre forskningsresultater, normalendringer og internasjonale erfaringer, fortrinnsvis gjennom kurs og opplæring både internt og eksternt.
 • Etablere og videreutvikle fagkompetansen i regionene
 • Ansvar for formelle fagnettverk for geoteknikk og skred
 • Kontakt med og oppfølging av Ferjefri E39 med tanke på marin geoteknikk

Kvalifikasjonskrav

Du har relevant utdanning innen geoteknikk på masternivå. For to av stillingene krever vi minst ti års erfaring fra relevante og utfordrende prosjekter innen det geotekniske fagområdet hos rådgiver, byggherre eller entreprenør. Den siste stillingen krever minst 5 års tilsvarende erfaring.

For alle 3 stillingene forutsetter vi at du er godt kjent med relevant regelverk og standarder samt spisskompetanse innen fundamentering og stabilitet, med særlig vekt på utbygging i kvikkleireområder. For en av stillingene er det ønskelig med spisskompetanse og erfaring fra marin geoteknikk.

Arbeidet krever at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må den godkjennes av NOKUT ( www.nokut.no).

Vi vil legge vekt på

 • Prosjektledererfaring fra større prosjekt
 • Evne til å ta initiativ og finne løsninger i stadig nye situasjoner
 • Evne til tverrfaglig samarbeid, overblikk og evne til å se sammenhenger
 • Evne til å gjennomføre anvendt forskning som kan effektivisere dagens praksis.
 • Kjennskap til geotekniske relevante dataverktøy inklusiv 3D prosjektering
 • Kunnskap og erfaring knyttet til felt og laboratoriearbeid
 • Gode kunnskaper på geodynamikk og vibrasjoner i jord

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager og godt sosialt miljø med god balanse mellom arbeid og fritid.

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Kontaktperson: avdelingsdirektør Roald Aabøe, tlf. 977 37 754

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søk på stillingen her