Trapper opp global forretningsutvikling for aluminium

Hydro arbeider med et stort antall prosjekter globalt for å utvide sin aluminiumvirksomhet. Øverste prioritet i 2007 for Hydro-sektoren Aluminium Metal er å levere nye og lønnsomme muligheter for bauksitt-, alumina- og smelteverksvirksomhet.

Ansvarlig for denne oppgaven er Tom Einar Rysst-Jensen. Seks måneder etter at han begynte i Aluminium Metal han jobbet tidligere i enheten for internasjonalt forretningsutvikling i Hydros forretningsområde Olje & Energi er Rysst-Jensen allerede full gang med å gjennomføre den nye strategien om å utvikle nye globale muligheter for Hydro innenfor produksjon av primæraluminium, bauksitt og alumina. I løpet av de siste seks månedene har vi inngått foreløpige avtaler for å undersøke muligheter for energi- og metallproduksjon i en rekke land og regioner over hele verden, forklarer Rysst-Jensen. Vi har også kommet langt med interessante muligheter for aluminaraffinering og gruvedrift etter bauksitt. Rysst-Jensen fastholder Hydros vilje til å fortsette å hevde seg i bransjen. Vi har som mål å bli en foretrukken partner, en tøff, men rettferdig kommersiell aktør, og et selskap med solid integritet basert på selskapets satsing på en bærekraftig industriell utvikling over hele verden. Hydro har inngått intensjonsavtaler om primæraluminiumprosjekter i Angola og Russland. Det ble også kunngjort på selskapets kapitalmarkedsdag i desember at Hydro nylig har undertegnet to intensjonsavtaler i Asia en som gjelder et helt nytt bauksitt- og aluminaprosjekt, og en som gjelder et helt nytt primæraluminiumprosjekt. Hydro har opprettet nye kontorer for forretningsutvikling i flere viktige regioner: Island, Russland, Sør-Afrika, Angola, Brasil, Singapore og Indonesia. Dette er små og kostnadseffektive kontorer som er bemannet for å sikre god kontakt og tilstedeværelse for fullt ut å kunne forstå den lokale dynamikken i utviklingen av potensielle prosjekter i de ulike regionene. Like viktig er det å dele og utveksle kunnskap og innsikt med gode fagfolk hos lokale partnere. Vi er sikre på at disse prosjektsatsingene vil gi nye og spennende muligheter for Hydro, erklærer Rysst-Jensen. I arbeidet med å utvikle nye og lønnsomme virksomheter, tror vi 2007 vil bli et sterkt år for Hydro, og vi ser allerede store framskritt i alle regioner.