Foto: Skanska

Trapper opp BoKlok-satsingen

Skanskas og IKEAs felles boligsatsing BoKlok ønsker å bygge flere boliger i Norge.

På Bekkeberget i Gjerdrum kommune er BoKlok i full gang med et nytt prosjekt. Prosjektet er en del av en større satsing i det norske boligmarkedet, hvor målet er å bygge 200 nye hjem pr år i det sentrale Østlandsområdet.

- For å nå målsettingen om å bygge flere BoKlok-prosjekter trenger vi flere tomter, og vi ser spesielt etter beliggenheter utenfor de dyreste områdene. Vi mener det er der det største potensialet ligger, sier Arild Rusti Indresand, som er leder for den norske BoKlok-satsningen.

BoKlok ble startet i Sverige av Skanska og IKEA i 1996, med mål om å bygge boliger folk flest har råd til å eie. Utgangspunktet for å finne rett pris/produkt var å undersøke hva en vanlig, enslig lønnsmottaker hadde råd til å betale for å bo. Bare i løpet av det siste året er det bygget og solgt mer enn 1000 nye BoKlok-hjem i Sverige, Finland og Norge tilsammen.

- Nøkkelen til suksess er den industrielle byggemetoden, hvor husene produseres i moduler i fabrikk, for deretter å bli fraktet til byggeplassen for montering, heter det i en melding fra Skanska.