Transportplanlegger

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer, med over 1000 ansatte fordelt på 31 kontorsteder. I snart 60 år har vi bidratt til samfunnsutviklingen gjennom vår tverrfaglige rådgivning til offentlige og private oppdragsgivere.

Når vi planlegger og gir råd, har vi de som kommer etter oss i tankene – derfor er bærekraft viktig for oss. I Asplan Viak former vi samfunnet gjennom å se mennesket.

Firma Asplan Viak
FylkeOslo, Akershus
StedSandvika/Oslo
Søknadsfrist20.10.2019

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer. Når vi planlegger og gir råd, har vi også de som kommer etter oss i tankene – derfor er bærekraft viktig for oss.

I Asplan Viak vil du bli kollega med våre 185 dedikerte planleggere rundt om i landet, som daglig jobber med å finne gode, helhetlige og bærekraftige løsninger for omgivelsene våre. I Oslo-området er vi ca. 70 medarbeidere. Planavdelingen har til sammen bred og svært god kompetanse innenfor by- og arealplanlegging, utredning og analyse.

Som fagmiljø er vi sammensatt av fagfolk med bakgrunn fra samfunnsøkonomi- og arealplanfag, arkitektur og landskapsarkitektur, samferdsel- og transportfag, natur- og kulturminnefag m.m. Vi bidrar med tjenester innenfor tidligfaseplanlegging som visjonsprosesser og fysiske mulighetsstudier, tomteanalyser, transportanalyser og samfunnsanalyser. Vi leverer konsekvensutredninger innenfor så godt som alle fag, og vi utarbeider offentlige og private planer etter plan- og bygningsloven. Vi setter ulik fagekspertise sammen for å finne nye løsninger på vår tids utfordringer.

Endrede reisevaner og nye former for mobilitet gjør det stadig viktigere med gode transportanalyser. Overordnede mål for transportutviklingen vektlegger grønn mobilitet. Det er nødvendig med en helhetlig tilnærming til analyser og modellbruk for å dokumentere at tiltak og strategier bygger opp under disse målene.

Vi søker etter medarbeidere som har kompetanse innenfor ett eller flere av følgende fagområder:

  • Transportmodellberegninger på overordnet nivå (RTM, etc.)
  • Trafikksimuleringer (AIMSUN og SIDRA)
  • Trafikkutredninger og -analyser
  • Bytransport og gatebruk

Arbeidsoppgavene vil omfatte analyser, konseptutvikling, konsekvensutredninger, kommuneplaner, arealplaner, trafikkplanlegging og mobilitet. Vi arbeider med transport på alle nivåer, fra overordnede samferdselsplaner til detaljerte vurderinger av kapasitet i kryss.

Vi søker etter personer med utdannelse på masternivå og noen års erfaring, som har analytiske evner, gode samarbeidsevner og god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk.

Vi tilbyr:

  • Faglig interessant miljø med mot, glød og respekt som våre kjerneverdier
  • Dyktige og hyggelig kollegaer
  • Konkurransedyktig lønn
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie, fri arbeidsdagene i påskeuken og romjulen
  • Studieturer/fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer

Søknad og CV sendes inn via linken Send søknad på denne siden

For flere ledige stillinger se her: https://www.asplanviak.no/jobb-hos-oss/

Kontaktpersoner:

Gruppeleder Plan Oslo/Sandvika Øyvind Dalen

mob: +47 93 29 56 50

Vis flere stillinger: