Trailere sparer på 30 mils omvei

Høye ferje- og bompengetakster på Vestlandet gjør at flere vogntog velger å kjøre flere titalls mil om Oslo. De sparer over 4.000 kroner på omveien fra Ålesund til Stavanger.

 

For et vogntog koster det 4.497 kroner å kjøre langs kysten fra Ålesund til oljebyen. Tar man den 300 kilometer lange omveien via Oslo og Kristiansand, slipper man unna med 385 kroner, viser en beregning i arbeidet med ny Nasjonal transportplan, skriver Aftenposten.

– Det er mange vogntog som kjører i Oslo, som ikke har noe her å gjøre. Man sparer penger, sier sjåfør Hans-Inge Brandli, som kjører om hovedstaden når han skal transportere ost fra Jæren til Stranda.

I tillegg til ferje- og bompengetakstene bruker kjøretøyet mer drivstoff per mil på vestlandsveiene. Drivstofforbruket blir dermed omtrent likt når man kjører via Oslo.

Beregningen er gjort av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor og Kystverket som en del av fagetatenes rapportering til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i arbeidet med ny Nasjonal transportplan. Kleppa innrømmer at de store prisforskjellene på veiene er et problem.

– Det er uheldig fordi deler av næringslivet betaler mange ganger mer for å få fram varene sine. Hvis transportører da velger å kjøre om Østlandet, så kan det handle om miljøomkostninger i tillegg. Det er ikke ønskelig, sier hun til avisa.