Moderne tak skal gjerne løse flere oppgaver enn å beskytte mot nedbør og kulde. Foto: Bergknapp

TPF og SINTEF med ny veileder for flate tak

Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF) har i samarbeid med SINTEF Community revidert Temaveilederen for flate tak, «TPF Informerer nr. 9»

Det skriver TPF i en pressemelding fredag.

Temaveilederen for flate tak inneholder myndighetskrav, anbefalte løsninger og flere skisser. For de som trenger mer detaljert informasjon, henviser TPF til øvrige TPF Informerer, standarder og aktuelle blader i SINTEF Byggforskserien.

Temaveilederen for flate tak er revidert av SINTEF-forsker Jørn Emil Gaarder.

Den nyreviderte veilederen tar blant annet for seg såkalte aktive tak, tak som utfyller flere roller enn bare et skille mellom det utvendige og innvendige og en beskyttelse mot nedbør og kulde.

Les den nye veilederen her.