Arbeidet med ny gang- og sykkelvei i Torvmyrveien blir ferdig til skolestart 2022. Foto: Rogaland fylkeskommune
Arbeidet med ny gang- og sykkelvei i Torvmyrveien blir ferdig til skolestart 2022. Foto: Rogaland fylkeskommune

Torvmyrveien ferdig to måneder før tiden

Arbeidene med å bygge ny gang- og sykkelvei i Torvmyrveien i Randaberg skulle etter planen være ferdige i slutten av oktober. Nå blir de ferdige til skolestart.

Entreprenør Bjelland AS har siden august jobbet med den en kilometer lange strekningen langs Torvmyrveien i Randaberg.

I tillegg til ny gang- og sykkelvei kommer nye lys langs hele strekningen, bedre bussholdeplasser, nye avkjørsler, støttemurer og nye skilt.

– Nå ser vi at vi klarer å bli ferdige til skolestart, så sant vi får en normal mild vinter. Vi skjønner at det er viktig for innbyggerne at skolebarna slipper anleggsarbeid nok en høst, og at de og andre får en tryggere vei. Da gjør vi det vi kan for å bli tidligere ferdige, forteller byggeleder Roger Hoftun Eik i Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

For å bli ferdige med arbeidene til skolestart, og samtidig å ivareta sikkerheten, må entreprenøren jobbe lengre dager. Det betyr arbeid fram til klokken 20 noen kvelder i uka.

– I utgangspunktet jobber vi ikke lørdager, men det kan bli noen lørdager også. Det blir fremdeles en del ulemper underveis, både med støy, omkjøringer og redusert fremkommelighet, og det beklager vi. Vi gjør det vi kan for å gjøre ulempene minst mulig, sier byggelederen.