Piotr Sarnowski fra Torpol og Magne Trønnes fra Jernbaneverket. Foto: Jernbaneverket

Torpol vant Jernbaneverket-kontrakt

Prosjekt Hamar midlertidig hensetting har inngått kontrakt med det polske firmaet Torpol S.A. om fornyelse av hensettingsspor ved Hamar stasjon. 

Oppdraget er en totalentreprise, med ibruktaking i desember 2016, og det er Torpols første kontrakt med Jernbaneverket.

- Vi har satset tungt på å få dette oppdraget, så vi er meget godt fornøyd, sier administrerende direktør i Torpol Norge, Piotr Sarnowski i en pressemelding fra Jernbaneverket.
Dette er entreprenørfirmaets første oppdrag for Jernbaneverket, og Sarnowski tror at det kan by på muligheter. Den formelle kontrakten er med moderselskapet Torpol S.A., med Torpol Norge som underleverandør.
- Vi holder på å bygge opp Torpol Norge som et eget selskap som skal kunne betjene det norske markedet. Vi har stor kompetanse på jernbane gjennom våre ansatte, og anskaffer også det utstyret vi trenger, sier han.

Organisk vekst

Prosjektet på Hamar er ikke stort. Hensettingsplasser til fire togsett ble tatt i bruk i midten av desember 2015, og i 2016 skal det gjøres arbeider på spor og kontaktledninger i hensettingsområdet. I desember 2016 skal hensettingsplasser for ytterligere to togsett tas i bruk. Bruken skal fases ut når det kommer nye hensettingsområder på plass i regionen. Kontrakten har en verdi på rett under sju millioner korner.

- Vi ønsker å ta på oss lokale oppdrag i første omgang, sier Piotr Sarnowski.
- Dette legger grunnlaget for en fornuftig vekst i Norge, som er et veldig interessant marked for oss.

Fornøyd byggherre

- Jeg er meget godt fornøyd med at Torpol vant totalentreprisen, sier prosjektleder i Infrastrukturprosjekter programområder, Magne Trønnes.
- Vi ønsker enda større tilfang av tilbydere, og Torpol er en stor og seriøs europeisk entreprenør. Når de nå bygger opp en norsk virksomhet så er det godt nytt for oss som byggherre.