Tormod Hermansen ny styreleder i Bravida

Tormod Hermansen er valgt til ny styreleder i Bravida ASA. Mikael Ahlström går derved inn som styrets nestleder. Samtidig opprettes Bedriftsforsamling i Bravida-konsernet.

Skiftet av styrets leder og nestleder er i tråd med fusjonsavtalen mellom Bravida og BPA som ble undertegnet for snart to år siden. Dette innebærer at Tormod Hermansen og Mikael Ahlström nå bytter plass i styret og førstnevnte tar over som styreleder mens sistnevnte tar over som nestleder. Gun Bente Johansen tiltrer som styremedlem i Bravida ASA og erstatter Grete Faremo som går inn i Bravidas bedriftsforsamling. Forøvrig forblir styrets sammensetning uendret. Det er besluttet opprettet bedriftsforsamling i Bravida. Denne vil ha følgende aksjonærvalgte medlemmer; Ole Lund, Grete Faremo, Mette Boquist, Jan Edvard Thygesen, Bjørn Formoe, Tore Åberg, Anders Lægreid og Björn Wolrath.