Torge Railo er konstituert som etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten i Oslo.

Torge Railo konstituert som etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten i Oslo

Plan- og bygningsdirektør i Oslo, Ellen de Vibe, går av med pensjon 1. juni.

ommunaldirektør Geir Aga har konstituert Torge Railo som etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten fra 1. juni, mens ansettelsesprosessen for ny etatsdirektør pågår.
– Jeg ønsker Torge Railo lykke til i arbeidet, og ser frem til godt samarbeid, sier Aga i en pressemelding.

Torge Railo er i dag assisterende direktør for strategi i Plan- og bygningsetaten, og har tidligere vært eiendomsdirektør i Omsorgsbygg.

Ellen de Vibe går av med pensjon 1. juni. Arkivfoto.

– Plan- og bygningsetaten er i dag fremoverlent byutvikler som leverer et svært kompleks miks av tjenester og produkter, sier Railo. – Til grunn for det hele ligger et svært sterkt kompetansemiljø, og jeg er veldig glad for å få lov til å representere dette miljøet i tiden fremover.
Oslos mangeårige etatsdirektør Ellen de Vibe går av med pensjon 1. juni.
– Jeg er glad for at Torge har sagt seg villig til å påta seg rollen av å være konstituert etatsdirektør inntil ny etatsdirektør er ansatt, sier direktør Ellen de Vibe. – Med sin solide erfaring fra Oslo kommune og fremtidige rolle som assisterende direktør i etaten gir dette en smidig overgang til ny toppledelse i Plan- og bygningsetaten.

Byrådsavdeling for byutvikling forventer at ansettelsesprosessen for ny etatsdirektør er avsluttet før sommerferien.