Torbjørn Ask Hilby

Torbjørn Ask Hilby ny daglig leder i VE Anlegg

Styret i VE Anlegg AS har ansatt Torbjørn Ask Hilby som ny daglig leder i selskapet.

Hilby er utdannet ingeniør fra Bergen Tekniske Fagskole og har lang fartstid fra både kommunal og privat sektor innenfor kommunaltekniske prosjekter, herunder fem år som overingeniør i Vann- og avløpsetaten i Bergen Kommune.

Hilby går fra stillingen som prosjektleder til daglig leder i

VE Anlegg.

- Etter å ha vært konstituert i stillingen siden november 2019, triltrådte Torbjørn i fast stilling som daglig leder 1. februar. Styret i selskapet er meget fornøyd med ansettelsen, og er sikker på at Torbjørn vil være en god bidragsyter for å befeste VE Anlegg sin stilling som et ledende entreprenør- og anleggsselskap, samt bygge videre på og utvikle det solide grunnlaget som er lagt, sier styreformann Jan Olav Jørgensen i en pressemelding.

VE Anlegg AS er et selskap i eierskapet til Vestlandsentreprenøren AS. Selskapet er lokalisert i Bergen.