Tor Ole Olsen mottok nylig Norges Vels fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste. Foto: Tom Husebye/Dr.techn. Olav Olsen AS

Tor Ole Olsen takker av som fib-president

Tor Ole Olsen har nettopp avsluttet sin periode som  president i den internasjonale betongforeningen fib.

Fib (fédération internationale du béton), er en non-profit organisasjon som arbeider med praktiske og vitenskapelige temaer for å positivt utvikle betongbransjen teknisk, økonomisk, estetisk og miljømessig.

Foreningen har medlemmer på mange plan, blant annet 41 medlemsnasjoner. Disse nasjonene produserer 86 prosent av all verdens sement.

Tor Ole Olsen sier til Dr.techn. Olav Olsens nettsider at det har vært en flott periode, og at det er svært mange kompetente og hyggelige mennesker i fib som utfører nyttige dugnadsoppgaver for fellesskapet, og foreningen har et dyktig sekretariat i Lausanne. Det er mange ting som skjer i fib, også sedvanlige foreningssaker. Det siste året har det vært mye arbeid med å flytte og omgjøre symposier, for så å arrangere dem i en ny form. Tor Ole Olsen deltok på tre utenlandsmøter før verden stengte ned i fjor. Takket være stor omstillingsevne i sekretariatet kom de digitale møteplassene og alt rundt de på plass raskt, og det ble allikevel et år med høy aktivietet og arrangmenter.  Tor Ole Olsen har nå et engasjement som immidiate past president, spesielt i en to års periode med deltagelse i styret.